Fact Sheet Germany September 2023

ข้อมูลทั่วไป

 

 • เมืองหลวง : กรุงเบอร์ลิน
 • เมืองสำคัญ : มิวนิค โคโลญจน์ แฟรงก์เฟิร์ต และสตุตการ์ด
 • เมืองท่าสำคัญ : ฮัมบวร์ก และเบรเมน
 • พื้นที่ : 357,021 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)
 • จำนวนประชากร : 84.43 ล้านคน (03.2023)
 • อาณาเขต :
 • ทิศเหนือ ติดทะเลเหนือ, ทะเลบอลติก และเดนมาร์ก
 • ทิศตะวันตก ติดฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์
 • ทิศตะวันออก ติดโปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก
 • ทิศใต้ ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
 • ภาษาราชการ : เยอรมัน
 • ศาสนา : ศาสนาคริสต์คาทอลิก (34%), โปรแตสแตนต์ (34%), อิสลาม (3.7%) และศาสนาอื่น/ไม่มีศาสนา (28.3%)
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro)
 • เวลาประเทศ : การแบ่งเวลาของประเทศเป็นแบบยุโรปตอนกลาง ซึ่งช่วงเดือน พ.ย. – มี.ค. เวลาจะช้ากว่าไทย 6 ชม. ในช่วงเดือน เม.ย. – ต.ค. เวลาช้ากว่าไทย 5 ชม.
 • ระบอบการปกครอง : แบบสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไดยแบบรัฐสภา
 • Head of State (ประธานาธิบดี): Frank-Walter Steinmeier
 • Head of Government (นายกรัฐมนตรี): Mr. Olaf Scholz

 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2021
2022
2023
(ไตรมาส 2)
GDP (พันล้านยูโร)
3,563.9
3,867.1
1012.1
GDP Growth (%)
2.9%
1.8%
0.0%
Good & Services Export (%change)
12.3% (ก.ค.)
10.9% (ก.ค.)
-1.6% (ก.ค.)
Inflation (%)
3.7% (ส.ค.)
7.0% (ส.ค.)
6.1% (ส.ค.)
Unemployment Rate (%)
3.4% (ก.ค.)
3.4% (ก.ค.)
3.0% (ก.ค.)

แนวโน้มเศรษฐกิจ

ดัชนีประเมินค่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับผู้บริหาร (Geschäftsklimaindex) โดยสถาบันเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยมิวนิค (Ifo – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขค่าดัชนี Ifo-Geschäftsklimaindex ลดลงอยู่ที่ 85.7 จุดในเดือนกันยายน 66 จาก 85.8 จุด ในเดือนสิงหาคม 66 ซึ่งถือเป็นการลดลงของตัวเลขค่าดัชนีติดต่อกัน 5 ครั้งรวด การประเมินสถานการณ์ในอนาคตเลวร้ายลงไปอีก ภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของประเทศมีแนวโน้มที่จะคงที่ไปอีกระยะหนึ่ง

 

 1. ดัชนีธุรกิจอุตสาหกรรม ขยายตัวขึ้นเล็กน้็กน้อย ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบริษัทในปัจจุบัน แต่ยังคงมีความคาดหวังในการเติบโตของเศรษฐกิจน้อยและค่าประเมินสถานการณ์ในอนาคตยังอยู่ในแง่ลบ ภาคเอกชนจำนวนมากออกมาแจ้งให้ทราบถึงยอดการสั่งซื้อที่ลดลง
 2. ดัชนีธุรกิจบริการ ดัชนีดังกล่าวเองก็ยังลดตัวลง ภาคธุรกิจบริการไม่พอใจอย่างมากกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังประเมินสถานการณ์นอนาคตเป็นแง่ลบอีกด้วย โดยปัญหาของภาคอุตสาหกรรมได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจบริการอย่าง ธุรกิจขนส่ง และระบบโลจิสติกส์
 3. ดัชนีการค้า เองก็ลดตัวลงเช่นกัน ผู้ค้าเห็นว่าสถานการณ์ทางการค้าในปัจจุบันแย่ และเห็นว่าสถานการณ์ในอนาคตก็น่าจะยังคงแย่ต่อไป
 4. ดัชนีธุรกิจก่อสร้าง เองก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดลดตัวลง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และยังประเมินสถานการณ์นอนาคตเป็นแง่ลบต่อไปด้วย

 

 

 

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนี : เยอรมนีเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 14 ของประเทศไทย

เป้าหมายส่งออก
มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD)
มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD)
มูลค่าการนำเข้า (ล้าน USD)
2022
2023
2022
2023
2022
2023
(ม.ค.-ส.ค.)
+/- (%)
(ม.ค.-ส.ค.)
+/- (%)
(ม.ค.-ส.ค.)
+/- (%)
11,166.12
7,377.57
1.08
4,943.07
3,009.27
-6.71
6,223.06
4,368.30
7.25
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2022
 
2022
(ม.ค.-ส.ค.)
2023
(ม.ค.-ส.ค.)
+/- (%)
1
แผงวงจรไฟฟ้า
517.68
335.00
423.43
26.40
2
อัญมณีและเครื่องประดับ
577.98
403.28
323.82
-19.70
3
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
512.83
319.96
298.13
-6.82
4
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
166.61
112.30
140.14
24.79
5
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
186.63
139.26
136.07
-2.29
6
ผลิตภัณฑ์ยาง
236.90
170.36
118.07
-30.69
7
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ
170.32
68.04
100.48
47.68
8
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
113.61
112.64
100.01
-11.21
9
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
125.12
81.14
87.98
8.43
10
หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
86.43
47.05
78.45
66.74
รวม 10 รายการ
2,694.12
1,789.02
1,806.57
0.98
อื่น ๆ
2,087.75
1,436.86
1,202.69
-16.30
มูลค่ารวม
4,781.87
3,225.88
3,009.27
-6.71
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2022
 
2022
(ม.ค.-ส.ค.)
2023
(ม.ค.-ส.ค.)
+/- (%)
1
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
968.55
633.02
783.06
23.70
2
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
587.23
391.38
398.09
1.71
3
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
666.06
516.02
373.17
-27.68
4
เคมีภัณฑ์
579.35
392.54
355.92
-9.33
5
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
465.25
298.04
332.29
11.49
6
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
404.38
256.37
320.45
24.99
7
แผงวงจรไฟฟ้า
260.01
165.56
313.24
89.20
8
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
331.97
227.39
166.47
-26.79
9
รถยนต์นั่ง
118.43
85.28
128.64
50.84
10
ผลิตภัณฑ์โลหะ
156.80
111.23
90.38
-18.75
รวม 10 รายการ
4,538.03
3,076.83
3,261.71
6.01
อื่น ๆ
1,509.71
996.00
1,106.58
11.10
รวมทั้งสิ้น
6,047.74
4,072.83
4,368.30
7.25
ที่มา: tradereport.moc.go.th

 

****************************************************

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login