Fact Sheet Germany July 2023

ข้อมูลทั่วไป

 • เมืองหลวง : กรุงเบอร์ลิน
 • เมืองสำคัญ : มิวนิค โคโลญจน์ แฟรงก์เฟิร์ต และสตุตการ์ด
 • เมืองท่าสำคัญ : ฮัมบวร์ก และเบรเมน
 • พื้นที่ : 357,021 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)
 • จำนวนประชากร : 84.27 ล้านคน (09.2022)
 • อาณาเขต :
 • ทิศเหนือ ติดทะเลเหนือ, ทะเลบอลติก และเดนมาร์ก
 • ทิศตะวันตก ติดฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์
 • ทิศตะวันออก ติดโปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก
 • ทิศใต้ ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
 • ภาษาราชการ : เยอรมัน
 • ศาสนา : ศาสนาคริสต์คาทอลิก (34%), โปรแตสแตนต์ (34%), อิสลาม (3.7%) และศาสนาอื่น/ไม่มีศาสนา (28.3%)
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro)
 • เวลาประเทศ : การแบ่งเวลาของประเทศเป็นแบบยุโรปตอนกลาง ซึ่งช่วงเดือน พ.ย. – มี.ค. เวลาจะช้ากว่าไทย 6 ชม. ในช่วงเดือน เม.ย. – ต.ค. เวลาช้ากว่าไทย 5 ชม.
 • ระบอบการปกครอง : แบบสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไดยแบบรัฐสภา
 • Head of State (ประธานาธิบดี): Frank-Walter Steinmeier
 • Head of Government (นายกรัฐมนตรี): Mr. Olaf Scholz
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2021
2022
2023
(ไตรมาส 2)
GDP (พันล้านยูโร)
3,563.9
3,867.1
1,003.51
GDP Growth (%)
2.9%
1.8%
0.0
Good & Services Export (%change)
-29.5% (พ.ค.)
23.3% (พ.ค.)
-3.5% (พ.ค.)
Inflation (%)
2.4% (มิ.ย.)
6.7% (มิ.ย.)
6.4% (มิ.ย.)
Unemployment Rate (%)
3.7% (พ.ค.)
2.9% (พ.ค.)
2.9% (พ.ค.)

แนวโน้มเศรษฐกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสถาบันเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยมิว นิค (Ifo – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München (ดัชนี Ifo) ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขค่าดัชนี Ifo ได้ปรับตัวลงเหลือ 87.3 จุด ในเดือน ก.ค 66 จาก 88.6 จุด ในเดือน มิ.ย. 66 ซึ่งถือเป็นการลดลงของตัวเลขค่าดัชนีติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 จึงทำให้ภาคธุรกิจยังคงไม่พอใจกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและมีความคาดหวังที่ลดน้อยลงเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของเยอรมนียังคงดูมืดมน

 1. ดัชนีธุรกิจสินค้า Intermediate Goods (สินค้าที่นำไปประกอบหรือเป็นชิ้นส่วนเพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป) ยังคงลดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด การประเมินสถานการณ์ดำเนินไปในทิศทางลบ บริษัทต่าง ๆ มียอดปริมาณการสั่งซื้อที่น้อย การใช้กำลังการผลิตลดลงมา4 เปอร์เซ็นต์ และคงอยู่ที่ 83.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบสองปีกว่าที่ตัวเลขกำลังการผลิตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว (83.6 เปอร์เซ็นต์)
 2. ดัชนีธุรกิจบริการ ดัชนีดังกล่าวลดลง ภาคธุรกิจบริการไม่พอใจอย่างมากกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการประเมินสถานการณ์ในแง่ลบลดน้อยลง
 3. ดัชนีการค้า เองก็ลดตัวลงชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองด้านเศรษฐกิจของฝ่ายการค้ามืดมนลงและผู้ขายประเมินสถานการณ์ธุรกิจร้านค้าในทิศทางลบ
 4. ดัชนีธุรกิจก่อสร้าง เองก็ยังคงลดตัวลงสู่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553 ความไม่พอใจต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และการประเมินสถานการณ์ในเดือนถัด ๆ ไปดำเนินไปในทิศทางลบมากขึ้น

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนี : เยอรมนีเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 15 ของประเทศไทย

เป้าหมายส่งออก
มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD)
มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD)
มูลค่าการนำเข้า (ล้าน USD)
2022
2023
2022
2023
2022
2023
(ม.ค.-มิ.ย.)
+/- (%)
(ม.ค.-มิ.ย.)
+/- (%)
(ม.ค.-มิ.ย.)
+/- (%)
11,166.12
5,526.24
0.64
4,781.87
2,259.92
-5.57
6,047.74
3,266.32
5.44
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2022
2022
(ม.ค.-มิ.ย.)
2023
(ม.ค.-มิ.ย.)
+/- (%)
1
แผงวงจรไฟฟ้า
517.68
248.87
311.75
25.27
2
อัญมณีและเครื่องประดับ
577.98
291.85
240.79
-17.49
3
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
512.83
226.72
227.74
0.45
4
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
166.61
90.44
123.82
36.91
5
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
186.63
110.53
90.61
-18.02
6
ผลิตภัณฑ์ยาง
236.90
128.36
86.12
-32.91
7
หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
86.43
36.47
65.65
80.04
8
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ
113.61
54.19
73.22
35.10
9
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
170.32
81.52
64.42
-20.98
10
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
125.12
58.05
65.53
12.89
รวม 10 รายการ
2,694.12
1,326.99
1,349.65
1.71
อื่น ๆ
2,087.75
1,066.17
910.27
-14.62
มูลค่ารวม
4,781.87
2,393.16
2,259.92
-5.57
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2022
2022
(ม.ค.-พ.ค.)
2023
(ม.ค.-พ.ค.)
+/- (%)
1
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
968.55
471.21
582.80
23.68
2
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
587.23
279.49
293.24
4.92
3
เคมีภัณฑ์
579.35
292.19
274.27
-6.13
4
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
666.06
447.74
278.03
-37.90
5
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
404.38
191.13
238.40
24.73
6
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
465.25
211.98
257.44
21.44
7
แผงวงจรไฟฟ้า
260.01
123.89
207.79
67.71
8
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
331.97
174.78
131.30
-24.87
9
รถยนต์นั่ง
118.43
61.62
96.22
56.14
10
ผลิตภัณฑ์โลหะ
156.80
81.18
68.75
-15.31
รวม 10 รายการ
4,538.03
2,335.21
2,428.24
3.98
อื่น ๆ
1,509.71
762.58
838.08
9.90
รวมทั้งสิ้น
6,047.74
3,097.79
3,266.32
5.44
ที่มา: tradereport.moc.go.th

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login