หน้าแรกTrade insight > AH Terra ผลิตภัณฑ์ Plant-based แบรนด์ใหม่ล่าสุดจาก Albert Heijn ซุปเปอร์มาเก็ตอันดับหนึ่งของเนเธอร์แลนด์

AH Terra ผลิตภัณฑ์ Plant-based แบรนด์ใหม่ล่าสุดจาก Albert Heijn ซุปเปอร์มาเก็ตอันดับหนึ่งของเนเธอร์แลนด์

Albert Heijn ซุปเปอร์มาเก็ตอันดับหนึ่งของเนเธอร์แลนด์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Plant-based กลุ่มใหม่ภายใต้ชื่อแบรนด์ AH Terra Albert Heijn โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนสนับสนุนเชิงบวกต่อการเปลี่ยนผ่านการบริโภคโปรตีนไปสู่การบริโภคโปรตีนจากพืช (Protein Transition) และเพื่อให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคแหล่งโปรตีนจากพืชเพิ่มมากขึ้น AH Terra เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น Private Label Brand ใหม่ของ Albert Heijn มีผลิตภัณฑ์ Plant-based มากกว่า 200 รายการ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 58 รายการ  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชที่จำหน่ายที่ Albert Heijn มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 44 แต่ Albert Heijn มีเป้าหมายที่จะขยายสัดส่วนยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชให้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 50 ภายในปี 2568 และร้อยละ 60 ในปี 2573

Albert Heijn เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ Plant-based ที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ Plant-based มากที่สุด และ Albert Heijn มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant- based ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ Plant-based แบรนด์ AH Terra กลุ่มแรกที่ออกวางจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมจากพืชทางเลือกสำหรับกาแฟ ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง(Sandwich Spreads) เช่น Hummus, Vegetable Spreads, Plant-based Cheese ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากพืช อาทิ มายองเนส มาการีน ของทานเล่น เป็นต้น นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป สมาชิก Mijn Albert Heijn Premium จะได้รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ AH Terra ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์ AH Terra มีการตั้งราคาที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค ทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ Plant-based ไม่แพงมาก เป็นราคาที่ผู้บริโภคจับต้องได้ และยังมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ Plant-based หลากหลายรายการให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่ม Flexitarians สามารถเลือกซื้อได้บ่อยขึ้นสำหรับทุกมื้ออาหาร

Albert Heijn ต้องการมีส่วนร่วมในระบบอาหารที่มีความยั่งยืนมากขึ้น และมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคแหล่งโปรตีนจากพืชเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนมารับประทานผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชจะช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พื้นที่และปริมาณน้ำในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังสามารถขยายกำลังการผลิตได้ง่ายและรวดเร็วเพื่อรองรับประชากรโลกที่กำลังขยายตัว ซึ่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ AH Terra ในครั้งนี้ทำให้ Albert Heijn พัฒนาและก้าวไปอีกขั้นสู่การเปลี่ยนผ่านไปยังการบริโภคโปรตีนจากพืช

Marit va Egmond CEO ของ Albert Heijn กล่าวว่า ด้วยการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การบริโภคโปรตีนจากพืช และการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชหรือ Plant-based ให้มากขึ้น Albert Heijn ในฐานะผู้ค้าปลีกรายใหญ่ได้มอบโอกาสในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนให้กับลูกค้ามากขึ้นด้วยการเปิดตัว Private Label Brand ของ Albert Heijn ภายใต้ชื่อ AH Terra ที่จะช่วยให้การบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชหรือผลิตภัณฑ์Plant-based เป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อย ราคาไม่แพง และมีคุณภาพที่ดี เพียงแค่ผู้บริโภคเปิดใจหันมารับประทานผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช 1 วันต่อสัปดาห์ก็จะสามารถช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปสู่การเปลี่ยนผ่านการบริโภคโปรตีนไปสู่การบริโภคโปรตีนจากพืช (Protein Transition) ได้

บทวิเคราะห์และความเห็น สคต.

ตลาดผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชหรือผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-based ในยุโรปเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-based ในเนเธอร์แลนด์ในปีที่ผ่านมาจะทรงตัว แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างเนื่องในอนาคตและมีโอกาสทางการตลาดสูง เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเนเธอร์แลนด์ที่รักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม และต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ให้น้อยลงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลและซุปเปอร์มาร์เก็ตในเนเธอร์แลนด์ก็มีส่วนร่วมอย่างมากในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคเพิ่มสัดส่วนการบริโภคโปรตีนจากพืชให้มากขึ้นเพื่อทดแทนการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์ และแม้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชหรือผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-based ในเนเธอร์แลนด์จะไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป แต่ผู้บริโภคเนเธอร์แลนด์มีการใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-based เฉลี่ยต่อคนสูงที่สุดในสหภาพยุโรป โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 23.5 ยูโร และมีปริมาณการบริโภคอาหาร Plant-based ต่อคนมากที่สุดในสหภาพยุโรป

อุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับระดับโลกว่าเป็น Kitchen of the World และด้วยพัฒนาการที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วประกอบกับไทยมีวัตถุดิบทดแทนเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ จึงไม่ใช่เรื่องยากที่ไทยจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-based ให้มีรูปลักษณ์ รสชาติ และเนื้อสัมผัสที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์แท้ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสามารถเจาะตลาดอาหาร Plant-based ในเนเธอร์แลนด์และยุโรปได้

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก

Login