หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > 8 ธุรกิจ น่าลงทุนในสิงคโปร์

8 ธุรกิจ น่าลงทุนในสิงคโปร์

รัฐบาลสิงคโปร์ได้อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนทำธุรกิจในสิงคโปร์ ซึ่งธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อย่างไรก็ดี ยังมีโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับชาวต่างชาติที่อยากเข้ามาลงทุนในสิงคโปร์ ดังต่อไปนี้

  1. ภาคเกษตรกรรม ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการเกษตรในสิงคโปร์มีจำนวนค่อนข้างน้อย ในขณะที่ความต้องการอาหารและผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้มีความต้องการลงทุนเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าดำเนินการทำฟาร์มในสิงคโปร์จะค่อนข้างต่ำ และยังสามารถสร้างผลกำไรที่ดีได้อีกด้วย
  2. ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทุนสนับสนุนการวิจัย การสรรหาบุคลากร และการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับนักลงทุน อย่างไรก็ดี การลงทุนธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนี้ต้องใช้ความรู้เชิงลึกและเงินลงทุนสูง
  3. ของว่างและอาหาร Fast Food เป็นหนึ่งในธุรกิจดำเนินการได้ที่ง่ายที่สุด เพราะไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษใด ๆ ตลาดสิงคโปร์เป็นตลาดที่เหมาะกับอาหารกลุ่มของว่างและ Fast Food ซึ่งนักลงทุนสามารถทำกำไรได้มาก แต่ลงทุนไม่สูง
  4. ภาคการขนส่ง เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของเศรษฐกิจสิงคโปร์ และมีความต้องการในตลาดสูงขึ้นเรื่อย ๆ
  5. ภาคอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคการผลิตทั้งหมดของสิงคโปร์ โดยคิดเป็น 48% ของอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด ดังนั้น ยังมีโอกาสอีกค่อนข้างมากสำหรับการลงทุนในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่การลงทุนขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้การลงทุนไม่สูง ก็เป็นโอกาสแก่นักลงทุนรายย่อยเช่นกัน
  6. ธุรกิจซักรีด ชาวสิงคโปร์มักไม่มีเวลาจัดการซักผ้า รีดผ้า ดังนั้นธุรกิจซักรีดจึงเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม เพราะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับชาวสิงคโปร์
  7. ธุรกิจซ่อมรถยนต์ การเดินทางโดยรถยนต์เป็นเรื่องสำคัญรองลงมาในสิงคโปร์ เนื่องจากสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ แต่ธุรกิจขายรถยนต์อาจจะใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นธุรกิจซ่อมรถยนต์ หรือการขายอะไหล่รถยนต์ก็เป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ดีในสิงคโปร์เช่นกัน
  8. การบริการภาคการเงิน สิงคโปร์เป็นประเทศที่เปิดรับธุรกิจหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อมีการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านการเงิน จึงจำเป็นต้องมีมืออาชีพที่ให้บริการด้านบัญชี การทำบัญชี การตรวจสอบ การยื่นภาษี และข้อมูลด้านกฎหมาย ฯลฯ เข้ามาช่วยดำเนินการ ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการดำเนินธุรกิจในสิงคโปร์

สิงคโปร์มีทางเลือกธุรกิจที่หลากหลาย จากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อและเศรษฐกิจที่แข็งแรง การเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ นักลงทุนหรือนักธุรกิจชาวไทยที่สนใจลงทุน สร้างธุรกิจเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวไป เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนา/ขยายธุรกิจต่อไป

 

แหล่งที่มาข้อมูล/ภาพ : https://ondemandint.com/blog/business-opportunities-in-singapore/

อ่านข่าวฉบับเต็ม : 8 ธุรกิจ น่าลงทุนในสิงคโปร์

Login