หน้าแรกTrade insightอาหารแปรรูป > 3 เทรนด์การบริโภคขนมขบเคี้ยวในตลาดจีน

3 เทรนด์การบริโภคขนมขบเคี้ยวในตลาดจีน

ที่ผ่านมาขนมขบเคี้ยวไทยเป็นหนึ่งในของฝากที่ได้รับความนิยมสูงจากนักท่องเที่ยวชาวจีน และประเทศจีนยังเป็นตลาดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและมีตลาดผู้บริโภคที่มีประชากรมากที่สุดในโลก จึงเป็นตลาดที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต่างจับตามอง ฉะนั้นการทราบแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนและสถานการณ์การค้าในตลาดขนมขบเคี้ยวจีนในปัจจุบันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการในกลุ่มขนมขบเคี้ยวก่อนตัดสินใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคชาวจีน

ผู้เขียน:
ชินโชติ เถรปัญญาภรณ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Login