หน้าแรกTrade insightข้าว > รัฐบาลลาวกำลังหาทางรับมือกับภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รัฐบาลลาวกำลังหาทางรับมือกับภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รัฐบาลจะร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อราคาสินค้าต่อไป

 

“เราจะเร่งศึกษาและแก้ไขต้นทุนการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการลดราคาของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ข้าว เนื้อสัตว์ ปลา เป็ด ไก่ ผัก ผลไม้ และอื่นๆที่สามารถผลิตภายในประเทศได้” นายมะลัยทอง กมมะสิทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กล่าวต่อสภาแห่งชาติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

“เราควรพิจารณาปัจจัยที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีราคาแพง เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยี และการเพิ่มผลผลิต” นายมะลัยทอง ฯ กล่าว

 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า จะส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมุ่งเน้นการร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังและซับซ้อน ปัญหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน เช่น ภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายในประเทศ ซึ่งสามารถช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศและส่งเสริมการส่งออก นายมาลัยทอง ฯ กล่าวเพิ่มเติม

 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาแผนการปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพของเหล่าคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล อาทิ คณะกรรมการควบคุมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ คณะกรรมการบริหารการนำเข้าและส่งออก คณะกรรมการส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขการค้าสินค้านอกระบบ และคณะกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง

 

นอกจากนี้ รัฐบาลจะประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสถิติล่าสุดเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ สินค้านำเข้าและส่งออก ตลอดจนราคาและคุณภาพของสินค้า ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการวางแผนและดำเนินการมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองการผลิตภายในประเทศ กระทรวงฯ จะประสานงานกับหน่วยงานที่ประจำอยู่ตามจุดตรวจการณ์ระหว่างประเทศ เพื่อบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการทางเทคนิค (Technical measures)

 

กระทรวงฯ ยังจะมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน พลังงาน ไฟฟ้า แรงงาน คมนาคม ขนส่ง และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนในภาคการผลิตให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปัจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะประเมินประสิทธิผลของการดำเนินนโยบายต่างๆ ในอดีตเช่นกัน อาทิ นโยบายลดภาษีน้ำมันและอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้จะดำเนินการหาวิธีเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินค้า

 

นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อปรับปรุงนโยบาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป ส่งเสริมการลงทุนในฟาร์มอุตสาหกรรม ขจัดอุปสรรคและเพิ่มทุนสำหรับการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนในภาคการผลิต

 

กระทรวงฯ จะยังคงติดตามความผันผวนของราคาสินค้าและตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการควบคุมราคา เช่น การป้องกันไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสจากการขึ้นราคา บิดเบือนราคาสินค้า การละเมิดลิขสิทธิ์และการปลอมแปลง และการจำหน่ายสินค้าหมดอายุ กระทรวงจะร่วมมือกับผู้ประกอบการจัดการตลาดเพื่อประสานงานและแจ้งราคาสินค้าควบคุมให้ประชาชนทราบ

**************************************

ที่มา: Vientiane Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

อ่านข่าวฉบับเต็ม : รัฐบาลลาวกำลังหาทางรับมือกับภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Login