หน้าแรกTrade insightมันสำปะหลัง > มูลค่าการนำเข้าและส่งออก ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เพิ่มขึ้น แต่ยังมียอดขาดดุลการค้า

มูลค่าการนำเข้าและส่งออก ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เพิ่มขึ้น แต่ยังมียอดขาดดุลการค้า

มูลค่าการนำเข้าและส่งออก ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 3,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แยกเป็นมูลค่าการส่งออก 1,685 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้า 1,994 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าประมาณ 309 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสินค้าที่ส่งออกอันดับแรกใน 3 เดือนแรก ได้แก่มันสำปะหลัง

 

ตามข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารการค้า เปิดเผยว่า มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้า ประจำเดือนมกราคม 2567 มี 1,311 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีมูลค่าการส่งออก 561 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้า 749 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าที่ส่งออกอันดับที่หนึ่งได้แก่ มันสำปะหลัง 94 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อันดับที่สองได้แก่ แร่ทองแดง 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และทองคำผสม ทองคำแท่ง 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนมูลค่าการนำเข้าและส่งออก เดือนมกราคม 2566 มี 935 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แยกเป็นมูลค่าการส่งออก 461 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้า 474 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 

มูลค่าการนำเข้าและส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มี 1,101 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีมูลค่าการส่งออก 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้า 570 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าที่ส่งออกอันดับที่หนึ่งได้แก่ มันสำปะหลัง 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทองคำผสม ทองคำแท่ง 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และแร่ทองแดง 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ ส่วนมูลค่าการนำเข้าและส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มี 962 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแยกเป็นมูลค่าการส่งออก 505 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้า 457 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 

มูลค่าการนำเข้าและส่งออก สำหรับเดือนมีนาคม 2567 มี 1,268 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีมูลค่าการส่งออก 594 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้า 675 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสินค้าที่ส่งออกมากที่สุดได้แก่ มันสำปะหลัง 78 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทองคำผสม ทองคำแท่ง 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แร่ทอง 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนมูลค่าการนำเข้าและส่งออก เดือนมีนาคม 2566 มี 1,236 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีมูลค่าการส่งออก 630 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้า 606 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 

มูลค่าการนำเข้าและส่งออก ดังกล่าวยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า

****************************

ที่มา เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจการค้า

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

อ่านข่าวฉบับเต็ม : มูลค่าการนำเข้าและส่งออก ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เพิ่มขึ้น แต่ยังมียอดขาดดุลการค้า

Login