หน้าแรกTrade insight > แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในแคนาดากับเทศกาลคริสต์มาสปี 2566 (สคต.โทรอนโต)

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในแคนาดากับเทศกาลคริสต์มาสปี 2566 (สคต.โทรอนโต)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์   ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2566

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในแคนาดากับเทศกาลคริสต์มาสปี 2566

สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนในปี 2566 นับตั้งแต่ปัจจัยภายในจากภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สงคราม ราคาน้ำมันโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค  รวมถึงรูปแบบการจับจ่ายของชาวแคนาดา โดยปกติเทศกาลคริสต์มาสนับว่าเป็นช่วงที่ห้างค้าปลีกให้ความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นเทศกาลที่ผู้บริโภคมีการจับจ่ายสูงสุดของทุกปี ตั้งแต่การซื้อของขวัญ การเดินทาง การเลี้ยงสังสรรค์ทั้งในครอบครัวและที่ทำงาน โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้ สรุปได้ดังนี้

  1. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของขวัญช่วงเทศกาล (Gifting Trade-offs): ผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้ชาวแคนาดาส่วนใหญ่เลือกซื้อแต่สิ่งของที่จำเป็นเท่านั้น จากผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 56 จะซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้น จะซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยหรือที่ไม่จำเป็น รวมถึงมูลค่าของสินค้าของขวัญที่ใช้มอบแลกเปลี่ยนกันตามเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังมาถึงจะลดลง
  2. ลดค่าใช้จ่ายในการสังสรรค์: ผู้บริโภคร้อยละ 88 มีแผนที่จะลดปริมาณการจับจ่ายไปกับการจัดเลี้ยงฉลอง การพบปะเพื่อน ครอบครัวในปีนี้ เนื่องจากมีความกังวลกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
  3. เตรียมการช้อปปิ้งล่วงหน้านานๆ: เนื่องจากงบ
    ประมาณที่จำกัดในปีนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 63 เลือกที่จะซื้อสินค้าของขวัญล่วงหน้าในช่วงที่มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา และจะเลือกซื้อสินค้าที่มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาเท่านั้น
  4. การเปลี่ยนแปลงในการนำอาหารไปร่วมเทศกาล: ความรู้สึกถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมารัดเข็มขัด ควบคุมการจับจ่าย ซึ่งรวมถึงเมนูอาหารในการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในครอบครัว ซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวแคนาดาที่จะมีการไปมาหาสู่กัน เยี่ยมเยียนครอบครัว โดยมีนำอาหารที่ทำหรือหาซื้อไปร่วมในการจัดเลี้ยง แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปีนี้ ผู้คนส่วนใหญ่จะหันไปปรุงอาหารที่มีต้นทุนราคาประหยัดมากขึ้น อาทิ การเปลี่ยนไปเลือกสินค้าอาหารที่มีแบรนด์เป็น Private Label มากขึ้น ซี่งสอดคล้องกับยอดจำหน่ายของสินค้ากลุ่ม Private Label ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ที่ผู้บริโภคมองทางเลือกสินค้าในการลดค่าใช้จ่ายกับสินค้าอาหาร
  5. นวัตกรรมในสินค้าและบรรจุภัณฑ์: สินค้าแบรนด์ส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เข้ากับเทศกาลเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าให้กับสินค้า รวมถึงการนำเสนอสินค้ารุ่นพิเศษ (Special Edition) รสชาติพิเศษที่จะวางจำหน่ายเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเท่านั้น

Special limited Edition ของสินค้าที่วางจำหน่ายในช่วงคริสต์มาสเท่านั้น

นักวิเคราะห์มีความเห็นพ้องกันว่าเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้เป็นปีที่ท้าทายสำหรับห้างค้าปลีกและผู้ผลิตเจ้าของสินค้าในการปรับกลยุทธ์รับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่มีสัญญาณชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อแบรนด์สินค้า ที่หันไปมองหาสินค้า Private Label มากขึ้น และห้างค้าปลีกส่วนใหญ่ในแคนาดาโหมการจัดโปรโมชั่นลดราคาล่วงหน้าก่อนเทศกาล เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้มาจับจ่ายก่อน

 

ความเห็นของ สคต.         

ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจในแคนาดาปี 2566 ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมผู้บริโภค เนื่องจากผลกระทบของเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ 40 ปี ที่ทำให้ค่าครองชีพ ราคาสินค้าปรับสูงขึ้นรวมถึงสินค้าอาหาร ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าราคาสินค้าอาหารจะยังปรับสูงขึ้นอีกระหว่างร้อยละ 2.5-4.5 ในปี 2567 ที่ทำให้ทุกวันนี้ ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ที่รัดเข็มขัดมากขึ้น มองหาหรือจะเลือกซื้อสินค้าเมื่อมีการจัดโปรโมชั่นเท่านั้น การปรับเปลี่ยนหันไปจับจ่ายกับสินค้า Private Label มากขึ้น ซึ่งเทศกาลคริสต์มาสนับว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดในแต่ละปีสำหรับห้างค้าปลีกและผู้นำเข้า ที่ผู้คนจะมีการจับจ่ายสูงสุด แต่ในปีนี้ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ห้างค้าปลีกส่วนใหญ่ต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสภาพที่กำลังซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่อ่อนแอ โดยมีการกระตุ้นด้วยการจัดโปรโมชั่นที่บ่อยครั้งขึ้น และวางจำหน่ายสินค้าทางเลือกที่มีราคาต่ำกว่า ซึ่งห้างลักษณะ Discount Store จะมีบทบาทที่สำคัญและมีโอกาสขยายตัวในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

โปรดติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน ช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 (หากโทรจากต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)

อ่านข่าวฉบับเต็ม : แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในแคนาดากับเทศกาลคริสต์มาสปี 2566 (สคต.โทรอนโต)

Login