หน้าแรกTrade insightข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ > แนวโน้มตลาดข้าวโพดสหรัฐฯ

แนวโน้มตลาดข้าวโพดสหรัฐฯ

จากรายงานเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือ USDA คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดของสหรัฐฯ ในปี 2566/67 อยู่ที่ 389 ล้านตันเพิ่มขึ้น 40.4 ล้านตันจากการผลิตในปีก่อน โดยคาดว่าเป็นผลจากพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในรัฐอิลลินอยส์ ไอโอวา เซาท์ดาโคตา นอร์ทดาโคตา มิสซูรี และเท็กซัส ทั้งนี้ USDA คาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าวโพดของสหรัฐฯ ในฤดูกาลนี้อยู่ที่ 94 ล้านเอเคอร์ เพิ่มขึ้น 2.1 ล้านเอเคอร์จากการคาดการณ์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ในปัจจุบัน ผลผลิตข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 177.5 บุชเชลต่อเอเคอร์ (1 บุชเชล = 0.0254 เมตริกตัน) ลดลง 4 บุชเชลต่อเอเคอร์จากการเก็บเกี่ยวเมื่อเดือนก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ลดน้อยลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คาดว่าสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้จะส่งผลดีต่อผลผลิตข้าวโพดในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ เช่น รัฐอิลลินอยส์ ไอโอวา วิสคอนซิน และมินนิโซตา คาดว่าจะมีสภาวะแห้งแล้งเล็กน้อย แต่คาดว่าจะส่งผลต่อผลผลิตข้าวโพดในพื้นที่ดังกล่าวไม่มากนัก

ในด้านการบริโภคนั้น พบว่าโดยปกติผลผลิตของข้าวโพดในสหรัฐฯ จะขายได้มากในช่วงไตรมาสที่ 1 ของทุกปีและการบริโภคจะลดน้อยในไตรมาสต่อ ๆ มา โดยในปีที่ผ่านมานั้น การบริโภคข้าวโพดของชาวสหรัฐฯ อยู่ที่ 5,425 ล้านบุชเชล เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2564/65 ปริมาณ 150 ล้านบุชเชล ซึ่งผลผลิตข้าวโพดในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่นั้นใช้ในอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล โดยข้าวโพดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเอทานอลนั้น จะอยู่ที่ประมาณ 5,225 ล้านบุชเชล อนึ่ง การส่งออกเอทานอลยังคงชะลอตัวในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้การใช้ข้าวโพดในการผลิตเอทานอลลดน้อยลงตลอดสามไตรมาสแรกของปีการผลิต 2566/67 อยู่ที่ประมาณ 3,835 ล้านบุชเชล

ในด้านของการส่งออก USDA คาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 1,650 ล้านบุชเชล การส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ พบว่าชะลอตัวอยู่มาก จากข้อมูลโดย U.S. Census Bureau สหรัฐฯ ส่งออกข้าวโพดไปแล้ว 1,316 ล้านบุชเชลในช่วง 9 เดือนแรกของปีการผลิต 2565/66 (การนับปีการผลิตข้าวโพดในสหรัฐฯ จะเริ่มที่ 1 สิงหาคมของทุกปี ) ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 1,949 ล้านบุชเชล ทั้งนี้ การส่งออกที่ลดลงของสหรัฐฯ ในตลาดโลกนั้นส่วนหนึ่งมาจากผลผลิตข้าวโพดจำนวนมากของบราซิลที่ได้แย่งสัดส่วนตลาดข้าวโพดสหรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

สำหรับผลผลิตข้าวโพดในตลาดโลกนั้น พบว่าจะอยู่ที่ 1,224.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 73.8 ล้านตันจากปีที่แล้ว ทั้งนี้ คาดว่า ผลผลิตข้าวโพดสหรัฐฯ จะมีสัดส่วนประมาณ 31.7% ของผลผลิตโลก โดยผลผลิตข้าวโพดของประเทศต่าง ๆ นอกเหนือจากสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 835.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33.4 ล้านตัน ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตข้าวโพดจากสหภาพยุโรปจะอยู่ที่ 63.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.4 ล้านตัน และผลผลิตจากบราซิลในปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 17 ล้านตัน อยู่ที่ 133 ล้านตัน จากสภาพดินที่ดีขึ้น รวมถึงปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้การเพาะปลูกข้าวโพดนาปรัง (Safrinha) ของบราซิลดีมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลผลิตของบางประเทศในปีนี้ เช่น  อาร์เจนติน่า และยูเครน จะลดลงเล็กน้อย โดยผลผลิตข้าวโพดของยูเครนคาดว่าจะอยู่ที่ 25 ล้านตัน และผลผลิตของอาร์เจนติน่า คาดว่าจะอยู่ที่ 34 ล้านตัน สำหรับการบริโภคข้าวโพดข้าวโพดในปี 2566/67 นั้น คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3 แสนตันในสิงหาคมนี้ โดยการบริโภคที่เพิ่มขึ้นนั้น คาดว่าจะมาจากแคนาดาและสหภาพยุโรป ซึ่งปริมาณการบริโภคคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 8 แสน และ 6 แสนตันตามลำดับ สำหรับบางประเทศ เช่น บังกลาเทศ คาดว่าการบริโภคและการนำเข้าข้าวโพดในช่วงนี้จะลดลง

ความคิดเห็นของสคต.นิวยอร์ก

แม้สหรัฐฯ จะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวโพดมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก การนำข้าวโพดที่ปลูกได้ไปใช้ในสหรัฐฯ จะแบ่งออกเป็นหลายส่วน โดย 53% ของผลผลิตที่ได้จะนำมาใช้ในการผลิตก๊าซเอทานอล 12% ในการทำไซรัป 25% สำหรับอาหารสัตว์ และมีเพียง 1% ที่ใช้ในการบริโภคทั่วไป อนึ่ง พบว่าชาวอเมริกันมีความชื่นชอบที่จะบริโภคข้าวโพดหวานมากกว่าข้าวโพดพันธ์อื่นที่ผลิตได้ในสหรัฐฯ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสของประเทศไทย ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ไทยส่งออกข้าวโพดหวานประมาณ 26.6% ของการส่งออกข้าวโพดหวานทั่วโลก นอกจากนี้ ข้าวโพดหวานของไทยนั้น ยังสามารถนำไปประกอบและแปรรูปเป็นสินค้าขนมขบเคี้ยวหรืออาหารประเภทอื่น ๆ เป็นโอกาสในการเปิดช่องทางเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าได้อีกทางหนึ่ง

ที่มา: USDA

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก

Login