หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารปีใหม่ในประเทศจีน สคต. คุนหมิง

แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารปีใหม่ในประเทศจีน สคต. คุนหมิง

“新年菜”หรือ อาหารปีใหม่ คือ การรวมตัวของสมาชิกในครอบครัวเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ หรือที่รู้จักอย่างกว้างขวางในชื่อ “เทศกาลตรุษจีน” ซึ่งมีการเตรียมอาหารมากมายเพื่อรับประทานร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของครอบครัวชาวจีน สมาชิกครอบครัวที่ย้ายไปอยู่ต่างถิ่น มักจะกลับมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง นอกจากนี้“新年菜”ยังมีความหมายทางวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยชาวจีนจะจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษ และมีการจุดประทัดเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย อาหารที่ได้รับความนิยมในเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ เกี๊ยว หรือ“饺子” ซึ่งการรับประทานเกี๊ยวในเทศกาลตรุษจีนของชาวจีน ถือเป็นการขอพรและโชคลาภ บอกลาสิ่งเก่า ๆ และต้อนรับสิ่งใหม่ ๆ นอกจากนั้น ชาวจีนยังนิยมรับประทาน ปลาและไก่ ซึ่ง ปลา (鱼) ในภาษาจีน พ้องเสียงกับคำว่า“余” มีความหมายว่า เหลือกินเหลือใช้ , ไก่ (鸡) ในภาษาจีน พ้องเสียงกับคำว่า“吉”มีความหมายว่า สิริมงคล

ปัจจุบัน “新年菜” มีการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยและไลฟ์สไตล์ของชาวจีนมากขึ้น โดยพัฒนาไปในรูปแบบอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน ซึ่งพัฒนาและต่อยอดมาจากอาหารปีใหม่แบบดั้งเดิม อาหารปีใหม่ในยุคปัจจุบันไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของภูมิภาคนั้น ๆ อีกด้วย

1. มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารปีใหม่

ในปี 2023 มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารปีใหม่อยู่ที่ 1.29 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 81 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022 อุตสาหกรรมอาหารปีใหม่ของประเทศจีนมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 1.70 พันล้านหยวนในปี 2024 และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 2.62 พันล้านหยวนในปี 2026

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่และการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการบริโภค อาหารปีใหม่ได้พัฒนาเป็นสินค้าปลีก ซึ่งสามารถประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค นอกจากเรื่องความปลอดภัย โภชนาการและรสชาติ ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยุคใหม่ยังให้ความใส่ใจในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การผสมผสานเอกลักษณ์ของอาหารในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในปัจจุบัน  อุตสาหกรรมอาหารปีใหม่เป็นตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ ยังมีพื้นที่สำหรับการขยายตัวอีกมาก  แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการขยายตัวของตลาดอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง ในอนาคต เทคโนโลยีการขนส่งแบบแช่เย็นกำลังค่อย ๆ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารปีใหม่

มูลค่าและการคาดการณ์มูลค่ามูลค่าอุตสาหกรรมอาหารปีใหม่

ที่มา : iimedia

2.ตลาดที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหารปีใหม่

2.1 โรงแรม

ที่มา : iimedia

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจำนวนโรงแรมติดดาวในประเทศจีนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2019 จนถึง 2022 จากทั้งหมด 8920 แห่ง ในปี 2019 เหลือเพียง 7337 แห่ง ในปี 2022 จากสถานการณ์โรคระบาด โรงแรมหลายแห่งได้ปรับรูปแบบธุรกิจ เจาะตลาดการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในท้องถิ่นมากขึ้น และเริ่มมีการจำหน่ายอาหารแบบ Take Home และอาหารสำเร็จรูป ฯลฯ นักวิเคราะห์เชื่อว่าการแพร่กระจายของโรคระบาดส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมโรงแรม และคาดว่ายังคงต้องใช้เวลาในการพักฟื้น รายได้จากธุรกิจอาหารปีใหม่มีส่วนทำให้สัดส่วนรายได้ของโรงแรมเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่ต่ำและประสิทธิภาพที่สูงเพื่อรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต

2.2 ร้านแฟรนไชส์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจอาหารแฟรนไชส์แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโต จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ผลกระทบของโรคระบาดในปี 2020 ส่งผลให้มูลค่าของอุตสาหกรรมธุรกิจการจัดเลี้ยงลดลง ในขณะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวและอัตราการบริโภคแบบออฟไลน์เพิ่มมากขึ้น ในปี 2022 ธุรกิจอาหารแฟรนไชส์มีมูลค่าสูงถึง 8.41 แสนล้านหยวน และนักวิเคราะห์คาดว่าธุรกิจอาหารจัดเลี้ยงจะสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต ขนาดของอุตสาหกรรมยังคงสามารถขยายตัวต่อไป โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอุตสาหกรรมอาหารปีใหม่

ที่มา : iimedia

2.3 ร้านค้าปลีก

อุตสาหกรรมการค้าปลีกในประเทศจีนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ซุปเปอร์มาเก็ตระดับไฮเอนด์ ซุปเปอร์มาเก็ตครบวงจร ซูปเปอร์มาเก็ตชุมชน ซุปเปอร์มาเก็ตอาหารสดและร้านสะดวกซื้อ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้ นวัตกรรมรูปแบบการค้าปลีกของประเทศจีนในปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของตลาดโลก มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

3. กลุ่มผู้บริโภค

ข้อมูลจาก iimedia แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่ยินดีที่จะใช้จ่ายค่าอาหารปีใหม่ในช่วงเรทราคา 300-500 หยวน คิดเป็น 31.3% และผู้บริโภคชาวจีน 22.4% ยินดีที่จะใช้จ่ายค่าอาหารปีใหม่ในช่วงเรทราคา 500-800 หยวน นักวิเคราะห์เชื่อว่า ผลิตภัณฑ์อาหารปีใหม่ที่มีคุณภาพและราคาสูงจะได้รับเสียงตอบรับในตลาดอย่างกว้างขวางกว่าอาหารปีใหม่ราคาทั่ว ๆ ไป

ที่มา : iimedia

4. การวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารปีใหม่

จากภาพรวม เดือนตุลาคม ปี 2023 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศจีนมีมูลค่าสูงถึง 4.19 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022 ขณะเดียวกัน  มีการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารปีใหม่กว่า 31 ครั้งในปี 2022 คิดเป็นมูลค่ากว่า 7 ร้อยล้านหยวน ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารปีใหม่จัดเป็นตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ ยังมีพื้นที่สำหรับหารขยายตัวอีกมาก และในภาพรวมยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการขยายตัวของตลาดอย่างแข็งแกร่งและรวดเร็ว

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลในแต่ละมณฑลของประเทศจีนได้ประกาศใช้กฎหมายและข้อบังคับเพื่อควบคุมความปลอดภัยในการผลิตและการแปรรูป ในขณะเดียวกัน ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของวัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง เครื่องปรุงและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่อุตสาหกรรมอาหารปีใหม่ และเพิ่มความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค

ความคิดเห็น สคต.

ทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน อุตสาหกรรมอาหารปีใหม่ในประเทศจีนมีการแข่งขันอย่างดุเดือด ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์ม E-Commerce และผู้ประกอบการจะเปิดตัว Packaging Design ที่มีการปรับให้เข้ากับเทศกาลเพื่อดึงดูดผู้บริโภคอีกด้วย นอกจากนี้ยังให้ความใส่ใจในเรื่องคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารปีใหม่ยังคงมีพื้นที่ว่างสำหรับการเติบโตและขยายตัวอีกมาก ผู้ประกอบการไทยควรคว้าโอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างจุดแข็งให้แก่ผลิตภัณฑ์เพื่อปรับให้เข้ากับการเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจุดขาย รวมถึงการใช้ Digital Marketing ในการโปรโมทผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Live Streaming หรือ Short Clip โดยมี KOL เพื่อกระตุ้นยอดขาย และที่สำคัญจะต้องศึกษากฎระเบียบ พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีน เพื่อลดความเสี่ยงและให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป

แหล่งที่มา https://www.iimedia.cn/c400/98085.html

http://www.chineseofchicago.com/Content.aspx?nid=22222

https://www.healthyd.com/articles/sportsandfood/%E6%96%B0%E5%B9%B4%E9%A3%9F%E8%AD%9C-%E8%B3%80%E5%B9%B4%E8%8F%9C%E5%BC%8F%E5%90%88%E9%9B%86-%E4%B8%BB%E8%8F%9C%E7%94%9C%E5%93%81-%E8%91%B7%E7%B4%A0

https://news.sina.cn/2022-01-20/detail-ikyakumy1584653.d.html

อ่านข่าวฉบับเต็ม : แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารปีใหม่ในประเทศจีน สคต. คุนหมิง

Login