หน้าแรกTrade insightยางพารา > แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ให้ความสำคัญการส่งเสริมการผลิตภายในทดแทนการนำเข้า

แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ให้ความสำคัญการส่งเสริมการผลิตภายในทดแทนการนำเข้า

บ่อแก้วเป็นแขวงชายแดนที่มีความสะดวกในการส่งออกและนำเข้าสินค้า จากการรายงานข่าวก่อนหน้านี้พบว่าพืช-ผัก ที่ขายในตลาดส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้ทางแขวงพยายามหาซ่องทางการเพิ่มการผลิตภายใน เพื่อทดแทนการนำเข้า เพื่อลดต้นทุน ทั้งเพิ่มรายรับให้แก่ประชาชนภายในแขวงอีกด้วย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ผ่านมา มีการจัดการประชุมของแขวงขึ้นโดยมีนายคำผะหยาย พมปัญญา รองเจ้าแขวงบ่อแก้ว ผู้รับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรม-สังคม ได้รายงานการดำเนิน 2 วาระแห่งชาติ ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ-การเงิน และ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2021-2023

โดยมีบางช่วงท่านรองเจ้าแขวงเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ-การเงิน นับตั้งแต่ปี 2021 จนถึงปัจจุบัน ทางแขวงได้เอาใจใส่ทำการส่งเสริมการผลิต-การบริการ เพื่อทดแทนการนำเข้า และส่งเสริมให้เป็นสินค้าส่งออก โดยให้การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรรมเป็นสินค้าทดแทนการนำเข้า ซึ่งได้ขยายฐานการผลิตภายใน โดยเฉพาะการผลิตสินค้าเกษตร (การเพาะปลูก-การเลี้ยงสัตว์) และการแปรรูปสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อทดแทนการนำเข้าและขยายฐานการผลิตส่งออกมากขึ้นโดยสามารถมีรายรับถึง 51.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ยังเน้นการผลิตพืชเสบียงอาหารสนองให้ตลาดภายใน มีการก่อตั้งกลุ่มปลูกผักภายในเมืองห้วยซาย มีทั้งหมด 8 กลุ่ม และเมืองต้นผึ้ง มี 2 กลุ่ม โดยสิ่งที่โดดเด่นคือผู้ประกอบการจากจีนปลูกพืช-ผักในโรงเรือน เพื่อสนองให้ตลาดสามเหลี่ยมทองคำและเทศบาล ในพื้นที่ 16 เฮกตาร์ ทำให้ได้รับผลผลิตกว่า 54.4 ตัน ทั้งยังส่งเสริมให้เมืองต่างๆ ทำการผลิตยางพาราส่งออกได้ 40,766 ตัน คิดเป็นเงิน 285.36 พันล้านกีบ (ประมาณ 475.6 ล้านบาท) ก่อตั้งสหกรการผลิตชา สามารถได้รับผลผลิตกว่า 7.83 ตัน (แปรรูปส่งออก 1.54 ตัน) ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์ต่างๆ แบบฟาร์มอีกด้วย

ที่มา https://laoedaily.com.la/2023/06/15/123783/

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

Login