หน้าแรกTrade insightการลงทุนระหว่างประเทศ > เวียดนามมีมติเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในภูมิภาค ร้อยละ 6 ในปี 2567

เวียดนามมีมติเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในภูมิภาค ร้อยละ 6 ในปี 2567

เวียดนามมีมติเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในภูมิภาค ร้อยละ 6 ในปี 2567download

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login