หน้าแรกTrade insightข้าว > เวียดนามขยายตลาดส่งออกข้าว

เวียดนามขยายตลาดส่งออกข้าว

เวียดนามจะพัฒนาและกระจายตลาดส่งออกข้าวด้วยโครงสร้างตลาด และผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพ มั่นคง และมีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เพิ่งได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดส่งออกข้าวของเวียดนามถึงปี 2573 กำหนดเป้าหมายการปรับปรุงมูลค่าข้าวที่ส่งออก

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทระบุว่า เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวไปต่างประเทศประมาณ 1 ล้านตัน มูลค่า 489 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 เวียดนามส่งออกข้าวไปต่างประเทศปริมาณรวม 3.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.8 และมูลค่า 2,020 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 ฟิลิปปินส์เป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยคิดเป็นร้อยละ 42.4 ของส่วนแบ่งตลาด

ใน 15 ประเทศที่นำเข้าข้าวจากเวียดนาม อินโดนีเซียมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุด (+26.3%) ภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว ข้าวของเวียดนามจะเพิ่มการส่งออกข้าวคุณภาพสูงอีกด้วย โดยเฉพาะ ระหว่างปี 2566 ถึง 2568 สัดส่วนของข้าวขาวเกรดต่ำและปานกลางจะไม่เกิน   ร้อยละ 15 ข้าวขาวคุณภาพสูงจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ข้าวหอม ข้าวญี่ปุ่น และข้าวชนิดพิเศษร้อยละ 40 ข้าวเหนียว ร้อยละ 20 และผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวอินทรีย์ แป้งข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว รำข้าว และ      ผลพลอยได้จากข้าวอื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ 5

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การแปรรูปจะช่วยให้เวียดนามเพิ่มมูลค่าข้าวได้หลายเท่า โดยจำเป็นต้องมีการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีเพื่อนำข้าววางจำหน่ายในตลาดยุโรป สหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (RoK)

นาย ฟู่ง ดึ๊ก เตี๋ยน (Phung Duc Tien) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกล่าวว่า พันธุ์ข้าวเวียดนามมากกว่า  ร้อยละ 85 เป็นพันธุ์คุณภาพสูง ดังนั้นราคาข้าวเวียดนามจึงสูงกว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่ 485-495 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ในปัจจุบันความต้องการนำข้าวของโลกมีปริมาณมากและจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากภัยแล้งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของหลายประเทศจนต้องนำเข้าข้าวเพื่อเก็บไว้ ในขณะเดียวกัน ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นอู่ข้าวของเวียดนามยังคงรักษาผลผลิต สร้างแหล่งข้าวที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการส่งออก ปัจจุบันสินค้าข้าวของเวียดนามเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงในการส่งออก เนื่องจากมีการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ความต้องการนำเข้าข้าวเวียดนามจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการข้าวของเวียดนามโอกาสเพิ่มปริมาณและมูลค่าส่งออกข้าว ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 เวียดนามส่งออกข้าว 1.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 มูลค่ากว่า 900  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาข้าวในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 คาดว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการนำเข้าข้าวจากบางประเทศอยู่ในระดับสูง นอกจากตลาดดั้งเดิม เช่น ฟิลิปปินส์ จีน ไอวอรีโคสต์ ฯลฯ ข้าวเวียดนามยังมีโอกาสอีกมากที่จะส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพอื่น ๆ ภายข้อตกลงการค้าเสรี เช่น EU-Vietnam ความตกลงการค้า (EVFTA), ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP), ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (CPTPP)

เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังคงรักษาการเติบโตของการส่งออกข้าวไว้ได้ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามคาดว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามในปี 2566 มีมูลค่า 393-394 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ การส่งออกข้าวของเวียดนามเริ่มเข้าสู่ตลาดที่มีมาตรฐานสำหรับข้าวสูงเพิ่มมากขึ้น

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Login