หน้าแรกTrade insight > เปิดตัวเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลสถิติการค้าต่างประเทศ

เปิดตัวเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลสถิติการค้าต่างประเทศ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่โรงแรม เมืองแท็ง นครหลวงเวียงจันทน์ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้เปิดตัวเว็บไซต์ laotradestat.moic.gov.la อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป้นเว็บไซต์ที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลสถิติการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่าง ๆ ได้ โดยการเป็นประธานของ ดร.มะโนทอง วงไชย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ทั้งยังมีอธิบดีกรม ผู้แทนจากสถานทูตต่าง ๆ ประจำประเทศสปป.ลาว องค์กรระหว่างประเทศ สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว และผู้แทนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

นางมะนีวอน วงไชย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศเริ่มพัฒนาระบบรวบรวม และรายงานสถิติการนำเข้าและส่งออก มาตั้งแต่ปี 2552 โดยเริ่มจากโปรแกรม Access ที่สามารถนำใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบดังกล่าว จากนั้นในปี 2558 กรมการค้าต่างประเทศได้รับโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากสภามหาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งได้พัฒนาเป็นระบบ Intranet ที่สามารถใช้ได้เฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมเท่านั้น

ท่านอธิบดีกรม ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกรมคำนึงถึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสถิติการค้าต่างประเทศ ที่แพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งเป็นการลดการออกใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออกสินค้า เมื่อปลายปี 2562 กรมการค้าต่างประเทศได้มีการเสนอและได้รับการอนุมัติโครงการพัฒนาระบบสถิติการค้าต่างประเทศแบบออนไลน์ และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกรมภาษีเพื่อเชื่อมต่อระบบ Asycuda ในการดึงข้อมูลอัตโนมัติ

 

สำหรับระบบสถิติการค้าต่างประเทศ เป็นระบบรายงานสถิติการนำเข้า-ส่งออก และคลังสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติ ทั้งแบบภาษาลาวและภาษาอังกฤษ ได้ง่ายขึ้น สามารถค้นหาสถิติการนำเข้า-ส่งออกได้ตามต้องการ ยังมีสรุปรายการสินค้าให้รับรู้ นอกจากนี้ ระบบยังมีข้อมูลสถิติบันทึกเป็นรายละเอียดต่าง ๆ เช่น แบบกลุ่มสินค้า รายประเทศ หรือรายงานของแต่ละด่านตามรูปแบบการขนส่ง ทั้งนี้ ทุกตารางสถิติทั้งหมดผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ได้

 

ในโอกาสนี้ ดร.มะโนทอง วงไชย แสดงความคิดเห็นในบางช่วงว่า สถิติการค้าต่างประเทศหรือสถิติการนำเข้า-ส่งออก มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งมีการประเมินผลการดำเนินงานแผนการนำเข้าและส่งออก ที่สภาแห่งชาติรองรับในแต่ละช่วงเวลา เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างแผนยุทธศาสตร์ นโยบายกานนำเข้า-ส่งออก สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐศาสตร์มหาภาคและการเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้า

**********************************

ที่มา เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจการค้า

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

อ่านข่าวฉบับเต็ม : เปิดตัวเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลสถิติการค้าต่างประเทศ

Login