หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > เช็กคราวน์อ่อนค่าต่อเนื่อง คาดธนาคารกลางอาจลดดอกเบี้ยส่งผลเช็กคราวน์อ่อน

เช็กคราวน์อ่อนค่าต่อเนื่อง คาดธนาคารกลางอาจลดดอกเบี้ยส่งผลเช็กคราวน์อ่อน

เงินสกุลเช็กคราวน์ที่แข็งค่าขึ้นในช่วงปี 2566  ทำให้กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวต่างพากันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินเช็กคราวน์ได้ในช่วงที่ผ่านมา  แต่ทว่าขณะนี้เริ่มเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเงินเช็กคราวน์แล้วในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้  ด้วยที่ว่าเงินสกุลเช็กคราวน์ได้เริ่มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับ

นายยาคูป เซดเลอร์  นักเศรษฐศาสตร์ของสมาคมธนาคารของเช็ก ให้ความเห็นว่า แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนของเงินเช็กคราวน์จะลดลงต่ำกว่า 24 เช็กคราวน์ ต่อ 1 ยูโร  โดยในขณะนี้ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 24.1 เช็กคราวน์ ต่อ 1 ยูโร โดยก่อนหน้านี้ในช่วงที่ค่าเงินเช็กคราวน์แข็งค่าสูงที่สุดในปี 2566 คือช่วงกลางเดือนเมษายน อยู่ที่ระดับ 23.3 เช็กคราวน์ต่อ 1 ยูโร  เช่นเดียวกันกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนเมษายน เงินเช็กคราวน์อยู่ที่ 21 เช็กคราวน์ ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นก็เริ่มอ่อนค่าลงไปอยู่ที่ 22.3 เช็กคราวน์ และอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง

นายเซดเลอร์ ระบุว่าแนวโน้มที่ว่าค่าเงินเช็กคราวน์จะอ่อนลงนั้น มาจากหลายปัจจัยด้วยกัน กล่าวคือ ธนาคารแห่งชาติสาธารณรัฐเช็ก ได้ส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลต่อการพยุงค่าเงินเช็กคราวน์ และทำให้นักลงทุนต่างชาติชะลอการเข้ามาลงทุน นอกจากนี้ ในช่วงฤดูกาลของการประกาศผลกำไรและเงินปันผลของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้เกิดความต้องการถือเงินยูโร  กระตุ้นให้มีการเทขายเงินเช็กคราวน์และในท้ายสุดก็ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินเช็กคราวน์ตกลง

นายพีทร์ ดูเฟ็ก นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร Creditas  ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้าที่จะมีการประชุมของธนาคารชาติเมื่อเดือนสิงหาคม ค่าเงินเช็กคราวน์ได้อ่อนค่าลงมาก ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีการส่งสัญญาณว่า อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จึงทำให้เกิดความวิตกในตลาดซึ่งส่งผลให้เงินเช็กคราวน์อ่อนค่าลง  และคาดว่าเงิน
เช็กคราวน์ อาจจะอ่อนค่าลงในราว 1 เช็กคราวน์ เมื่อเทียบกับยูโร ภายใน 1ปี  โดยธนาคารชาติเช็กมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในสาธารณรัฐเช็กเริ่มปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารแห่งชาติเช็ก ได้พยากรณ์ไว้ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินเช็กคราวน์ต่อยูโร จะอยู่ที่ 24.7 เช็กคราวน์ ต่อ 1 ยูโร

นักลงทุนต่างวิเคราะห์การตัดสินใจของธนาคารชาติ ในการที่จะไม่เข้าแทรกแซงค่าเงินที่มีเป้าหมายเพื่อพยุงค่าเงินเช็กคราวน์นั้น ส่งสัญญาณที่ว่าสาธารณรัฐเช็กไม่ต้องการให้เงินเช็กคราวน์แข็งค่าขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งในช่วงกว่า 1 ปี ที่ผ่านมาธนาคารชาติได้เข้ามาแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาโดยตลอด  นายดูเฟ็ก ระบุว่า การตัดสินใจของธนาคารชาติเช็กที่จะยุติการเข้าแทรกแซงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำลังสร้างความสับสน

ทั้งนี้  ในด้านสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้แก่รายได้จากการส่งออก จะมีบทบาทในการกำหนดค่าเงิน
เช็กคราวน์  โดยรายได้จากการส่งออกที่สูงขึ้น จะช่วยส่งเสริมความต้องการเงินสกุลเช็กคราวน์ เนื่องจากจะมีจำนวนคนมากขึ้นที่ต้องการซื้อสินค้า ซึ่งจะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น  ทั้งเซดเลอร์และดูเฟ็ก ต่างทราบถึงความสำคัญของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยน  โดยเซดเลอร์เห็นว่าควรจะคงไว้ในระดับปัจจุบัน ขณะที่
ดูเฟ็กเห็นว่าควรมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ข้อเสนอแนะ/โอกาส/แนวทาง

สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐเช็ก จะมีผลต่อการตัดสินใจดำเนินนโยบายด้านการเงินการคลัง สำหรับค่าเงินเช็กคราวน์นั้น ยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบายและด้านเศรษฐกิจของประเทศ  การพิจารณาในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อเงินเช็กคราวน์ อย่างไรก็ดี ในระยะยาว เงินสกุลเช็กคราวน์มีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการดำเนินนโยบายของธนาคารแห่งขาติเช็ก  คาดว่าในช่วงปลายปีและต้นปีหน้า น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปรากฏให้เห็นชัดเจนในช่วงต้นปีหน้า  เนื่องจากคาดว่าหากแผนการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านสภา และเริ่มใช้อัตราภาษีใหม่ในหลายสินค้าซึ่งคาดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้น อาทิ กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หากสถานการณ์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐเช็กเริ่มปรับตัวดีขึ้น คาดว่าตลาดจะมีความคึกคักมากขึ้น ปริมาณความต้องการสินค้าจะเพิ่มขึ้นในหลากหลายกลุ่ม ทั้งสินค้าอาหารและสินค้าอื่น ๆ  อย่างไรก็ดี ปัจจัยด้านราคายังคงมีความสำคัญต่อการเลือกซื้อสินค้าของตลาดนี้  การติดตามความเคลื่อนไหวของการเงิน และนโยบายการเงินการคลังของตลาดเป้าหมาย จะทำให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไทยสามารถเตรียมตัววางแผน เพื่อกำหนดแนวทางการผลิต และบริหารจัดการต้นทุน รวมถึงแผนการโปรโมทสินค้า เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

***************************************

Expat.cz

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login