หน้าแรกTrade insightข้าว > เคนยายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าข้าวโพดและข้าวชั่วคราว (6 เดือน / เดือน ก.พ.-ส.ค. 2566) ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนด้านอาหาร

เคนยายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าข้าวโพดและข้าวชั่วคราว (6 เดือน / เดือน ก.พ.-ส.ค. 2566) ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนด้านอาหาร

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/907365/907365.pdf&title=907365&cate=455&d=0

Login