หน้าแรกTrade insight > เกาหลีใต้นำเข้าอาหารทะเลของญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ในเดือนสิงหาคม

เกาหลีใต้นำเข้าอาหารทะเลของญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ในเดือนสิงหาคม

(ที่มา : สำนักข่าว The Korea Herald และYonhap News ฉบับวันที่ 18 กันยายน 2566)

 

ข้อมูลของรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่า เกาหลีใต้นำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ในเดือนสิงหาคม 2566 เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วจากฟูกุชิมะ ญี่ปุ่น

 

จากข้อมูลของสำนักงานศุลกากรเกาหลีใต้ ในเดือนสิงหาคม 2566 เกาหลีใต้มีการนำเข้าสินค้าประมงมูลค่า 7.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 34.8 จากปีก่อนหน้า โดยในเดือนสิงหาคมมีการนำเข้าลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเป็นมูลค่าการนำเข้ารายเดือนที่น้อยที่สุดในรอบสองปี ในส่วนของปริมาณ เดือนสิงหาคมมีการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น 1,622 ตัน ลดลงร้อยละ 24.9 จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้ทั้งมูลค่าและปริมาณการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5

 

สำหรับสถิติในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม 2566) มูลค่าการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อยู่ที่ 101.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนปริมาณการนำเข้าลดลงร้อยละ 11.3 เหลือ 17,480 ตัน

 

ญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เป็นครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 3 เครื่องหลอมละลายหลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อเดือนมีนาคม 2554

 

ในทางกลับกัน การนำเข้าเบียร์ญี่ปุ่นของเกาหลีใต้ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทัศนคติต่อด้านญี่ปุ่นที่ลดลงในกลุ่มผู้บริโภคชาวเกาหลี ในเดือนสิงหาคม 2566 มูลค่าการนำเข้าเบียร์ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 393.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว คิดเป็น 7.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 323.7 เป็น 8,644 ตัน ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ก่อนที่ญี่ปุ่นจะออกมาตรการควบคุมสินค้าส่งออกมายังเกาหลีใต้ ซึ่งส่งผลให้ชาวเกาหลีใต้เริ่มคว่ำบาตรสินค้าญี่ปุ่น อนึ่ง ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม2566 มูลค่าการนำเข้าเบียร์ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นร้อยละ 253.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อยู่ที่ 30.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในส่วนของปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 238.4 คิดเป็น 36,565 ตัน

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า จากสถานการณ์การปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วจากญี่ปุ่น ซึ่งมีกระแสการต่อต้านมาตลอดตั้งแต่ก่อนการปล่อยน้ำ ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการนำเข้าอาหารทะเลที่นำเข้าจากญี่ปุ่น โดยผู้บริโภคจำนวนมากยังคงหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทะเลจากญี่ปุ่น จึงอาจเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบไทยจะได้เร่งนำเสนอสินค้าอาหารทะเลของไทย หรือสินค้าทดแทน เช่น สินค้า plant-based meat ทะเล ที่มีรสชาติอร่อยและปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคเกาหลี

 

นอกจากนี้ จากการที่การนำเข้าเบียร์ขยายตัวต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า การหดตัวของการบริโภคอาหารทะเล ไม่ได้เกิดจากทัศนคติต่อด้านญี่ปุ่นเหมือนกับในอดีต โดยผู้บริโภคปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับรสชาติ ความปลอดภัย และคุณภาพ โดยเลือกบริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย รสชาติดี และตรงกับใจผู้บริโภค ผู้ประกอบการไทยจึงควรใส่ใจในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง ในการส่งออกสินค้าอาหารไปเกาหลีใต้ต่อไป

********************************************************************

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
จัดทำโดย นางสาวศีดา สมานมิตร
ตรวจทานโดย นางสาวชนัญญา พรรณรักษา
ผอ. สคต. ณ กรุงโซล

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login