หน้าแรกTrade insightธุรกิจบริการอื่นๆ > ฮ่องกงปรับแผนดึงดูดการลงทุนจากกลุ่มทุนใหม่

ฮ่องกงปรับแผนดึงดูดการลงทุนจากกลุ่มทุนใหม่

 

“โครงการ New CIES มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดผู้ มีความสามารถและเจ้าของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสุทธิสูงจากทั่วโลก”

“โครงการนี้คาดว่าจะอัดฉีดเงินทุนเข้าสู่เศรษฐกิจฮ่องกงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ภาคธุรกิจการเงิน“Wealth Management”   และสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ”

การเติบโตของธุรกิจครอบครัว (Family Office) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภูมิภาค Asia-Pacific ซึ่ง Mr. Knight Frank ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกระบุจำนวนกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (UHNW) ในภูมิภาคนี้เติบโตเร็วกว่าที่อื่นๆ ในโลก ฮ่องกงได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับการจัดตั้ง Family office ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ กฎหมายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เป็นสากล และนโยบายที่เอื้ออำนวยที่เป็นประโยชน์สำหรับบุคคลและครอบครัวที่ร่ำรวยย้ายเข้ามาในฮ่องกง

จากการสำรวจ Commerce and Economic Development Bureau ซึ่งตีพิมพ์ในเดือนธันวาคม 2566 พบว่าจำนวนธุรกิจในฮ่องกงที่มีบริษัทแม่ในจีนหรือในต่างประเทศมีมากกว่า 9,000 ราย โดยมีพนักงานทั้งหมด 468,000 คน ฮ่องกงมีจำนวน Family office ชั้นนำจากทั่วโลก 500 แห่งมากกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่ อินเดีย และเกาหลีใต้ ฮ่องกงได้รับประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของ Greater Bay Area (GBA) โดยมีประชากรมากกว่า 86 ล้านคน และร้อยละ 20 ของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) และครอบครัวที่มีรายได้สูง (HNW) จากจีน

โครงการ New Capital Investment Entrant Scheme (CIES) เป้าหมายเพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่

ขณะนี้ ฮ่องกงพร้อมที่จะดึงดูดผู้มีความสามารถระดับโลกและนักลงทุนรายใหญ่ (HNW) ด้วยการเปิดตัวโครงการ New Capital Investment Entrant Scheme (CIES) เมื่อปลายปีที่แล้ว โครงการใหม่นี้จะเริ่มดำเนินการรับสมัครภายในปลายปีนี้

โครงการ New CIES จะช่วยยกระดับการดึงดูดผู้มีความสามารถและเศรษฐีที่มีรายได้สูงรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่ (HNW) ที่จะนำความเชี่ยวชาญและทรัพยากรมาสู่ฮ่องกงในการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจของฮ่องกง

ขณะที่เดียวกันภาคบริการด้านการเงินเป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์หลักจากโครงการ New CIES  เนื่องจากฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและยังเป็นที่ตั้งของธนาคารข้ามชาติ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทประกันภัย การไหลเข้าของบุคลากรที่มีรู้และเชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฮ่องกงรวมถึงอุตสาหกรรมบริการทางการเงินที่จะดึงดูดนักลงทุนให้มาจัดตั้งสำนักงานในฮ่องกง

CIES Investment Portfolio ได้รับการจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Hong Kong Investment Corporation เพื่อลงทุนในบริษัทและโครงการต่างๆที่เชื่อมโยงกับฮ่องกง ยังจะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองในระยะยาว

นอกจากนี้ โครงการ New CIES ที่ผู้สมัครจะต้องมีเงิน 27 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับอนุญาตและอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย และจำนวนมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในการลงทุน New CIES  โดยโครงการ New CIES จะทำให้ฮ่องกงกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูด Family Office  จากทั่วโลก โดยการดึงดูดครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวย มีความรู้เชี่ยวชาญ เครือข่าย และเงินทุนเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมได้ และสามารถกระตุ้นการลงทุนภาคส่วนต่างๆในฮ่องกง เช่น ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมบริษัทสตาร์ทอัพ นวัตกรรม    การสร้างงาน และพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่ง“Wealth Management” และธุรกิจบริการอื่นๆ อาทิ สำนักที่ปรึกษาการลงทุน ทรัสต์ การบัญชี กฎหมาย (ข้อมูลล่าสุด : ฮ่องกงมีธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตมากกว่า 156 แห่ง และธนาคารเสมือนจริงอีก 8 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาต 164 ราย ที่ได้รับใบอนุญาตมากกว่า 100,000 ราย ตลอดจนนักบัญชีที่ได้รับการรับรองมากกว่า 47,000 ราย ทนายความและทนายความฝึกหัดมากกว่า 13,000 ราย และสำนักงานกฎหมายต่างประเทศที่จดทะเบียนมากกว่า 70 แห่ง)

การจัดตั้งสำนักงาน Family Office ขึ้นตรงกับหน่วยงาน FamilyOfficeHK ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน InvestHK ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการหานักลงทุนและอำนวยความสะดวกในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาในฮ่องกง และช่วย Family Office เข้าถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งสำนักงานและสามารถดำเนินธุรกิจในฮ่องกง  นอกจากยังแนะนำผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้ามาจัดตั้งสำนักงาน Family Office ในฮ่องกงอีกด้วย

ข้อคิดเห็นของสคต. ณ เมืองฮ่องกง

ฮ่องกงเปิดตัวโครงการ New Capital Investment Entrant Scheme (CIES) คาดว่าจะอัดฉีดเงินทุนเข้าสู่เศรษฐกิจฮ่องกงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจการเงิน“Wealth Management” และสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ โดยฮ่องกงถือเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่มีกฏระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในฮ่องกงง่ายขึ้น

แหล่งข้อมูล  : https://www.scmp.com/presented/business/banking-finance/topics/family-offices-drawn-hong-kong/article/3252383/hong-kongs-game-changing-new-capital-investment-entrant-scheme

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ฮ่องกงปรับแผนดึงดูดการลงทุนจากกลุ่มทุนใหม่

Login