หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > อุตสาหกรรม BPO สร้างงานใหม่ถึง 1.7 ล้านงานในฟิลิปปินส์

อุตสาหกรรม BPO สร้างงานใหม่ถึง 1.7 ล้านงานในฟิลิปปินส์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login