หน้าแรกTrade insightอาหารแปรรูป > อุตสาหกรรมอาหารสะดวกซื้อของจีนในปี 2566-2567

อุตสาหกรรมอาหารสะดวกซื้อของจีนในปี 2566-2567

  

ที่มาภาพ: https://www.sohu.com/a/374245450_118792

อาหารสะดวกซื้อ (Convenience Foods) หมายถึง อาหารที่เตรียม ปรุง และแปรรูปจากวัตถุดิบต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารปรุงสุก ผ่านการฆ่าเชื้อ และบรรจุหีบห่อ และสามารถรับประทานได้โดยใช้ขั้นตอนน้อยที่สุด อาหารสะดวกซื้อมีหลายประเภท ตัวอย่างเช่น อาหารพร้อมรับประทาน (ready-to-eat foods) อาหารแช่แข็ง (quick-frozen foods) อาหารแห้งหรือผง (powdered and dried foods) อาหารปรุงสำเร็จ (prepared convenience food) และอาหารสะดวกซื้ออื่น ๆ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การซื้ออาหารสะดวกซื้อในจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของคนในปัจจุบันทำให้ผู้คนหันมาสนใจอาหารสะดวกซื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วนั้น กิจกรรมนอกสถานที่ อย่างเช่น การตั้งแคมป์และการปิกนิกก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/95901.html

ขนาดตลาด: ตลาดอาหารสะดวกซื้อของจีนยังคงขยายตัวและคาดว่าจะเกินหนึ่งล้านล้านหยวนในปี 2569

ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าตลาดอาหารสะดวกซื้อของจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และจะสูงถึง 596.1 พันล้านหยวนในปี 2565 เป็นที่คาดกันว่าขนาดตลาดของอุตสาหกรรมอาหารสะดวกซื้อของจีนคาดว่าจะเกินหนึ่งล้านล้านหยวนในปี 2569 นักวิเคราะห์ของ iiMedia Consulting ให้ความเห็นว่าในปี 2564 ภาคการผลิตสินค้าเกษตรมีการพัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐานเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์อาหารสะดวกซื้อ มีองค์กรและเงินทุนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะเร่งกระบวนการอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสะดวกซื้ออีกด้วย

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1020/95901.html

ปัจจัยผลักดันในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสะดวกซื้อของจีน: นโยบายระดับชาติ

ด้วยมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น ผู้คนให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้ประเทศจีนจึงได้นำเสนอนโยบายหลายประการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสะดวกซื้อ นโยบายการควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาหารที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม และเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความยั่งยืน มั่นคง และให้คนในชาติมีสุขภาพดี

จากการเกิดขึ้นของอาหารสะดวกซื้อเฉพาะภูมิภาค อาหารปรุงเอง และอาหารปรุงสำเร็จมากขึ้น อุตสาหกรรมอาหารสะดวกซื้อจึงมีการแบ่งส่วนและมีหมวดหมู่ที่หลากหลายมากขึ้น อาหารปรุงสำเร็จช่วยเพิ่มพลังให้กับอาหารเน้นข้าวและแป้งแบบดั้งเดิม เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เกี๊ยว และซาลาเปา

ปัจจุบันนี้ ประชาชนให้ความสนใจกับแนวคิดเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น การรับประทานอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการกลายเป็นหลักในการเลือกรับประทานของผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ยังคงมีช่องทางให้เติบโตในอาหารสะดวกซื้อที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ในอนาคต ความต้องการของตลาดจะถูกแบ่งส่วนและหลากหลายมากขึ้นซึ่งจะส่งเสริมการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอาหารสะดวกซื้อ อาหารสะดวกซื้อเพื่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ และอาหารระดับไฮเอนด์จะกลายเป็นเทรนด์ในอนาคต อาหารสะดวกซื้อภายใต้การรวมกลุ่มย่อยจะมีคุณภาพดีขึ้น ปลอดภัยกว่า และมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น และจะใกล้เคียงกับรสชาติของครัวที่บ้านมากขึ้นเรื่อย ๆ

ตัวอย่างอาหารพร้อมรับประทาน (ready-to-eat foods)

ตัวอย่างอาหารแช่แข็ง (quick-frozen foods)

ตัวอย่างอาหารแห้งหรือผง (powdered and dried foods)

ตัวอย่างอาหารปรุงสำเร็จ (prepared convenience food)

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ผู้คนมีเวลาน้อยลง และต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น ตลาดอาหารสะดวกซื้อที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้จึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลาดอาหารสะดวกซื้อจึงเป็นตลาดที่มีโอกาสในการเติบโตสูง และมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายวัยและหลากหลายความต้องการ แม้ว่าจะมีผู้เล่นในตลาดค่อนข้างมาก แต่ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าจับตามองและมีโอกาสสำหรับผู้เล่นรายใหม่ ธุรกิจของไทยสามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ได้ โดยควรปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าชาวจีนในปัจจุบัน เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป มีเวลาดูแลตัวเองน้อยลง ผู้คนไม่เพียงแต่หันมาเลือกบริโภคอาหารที่ให้ความสะดวกเพียงเท่านั้น แต่ยังหันมาใส่ใจกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ธุรกิจที่ต้องการเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ จึงควรเน้นที่รสชาติอร่อย ราคาที่ไม่แพง และเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

https://www.iimedia.cn/c1020/95901.html

https://chinese.alibaba.com/product-detail/Dried-Mango-Simply-Mango-With-No-10000007251955.html

https://www.nicepng.com/ourpic/u2y3w7t4u2e6r5u2_dried-fruit-mix-convenience-food/

https://tao.hooos.com/goods_JPpX4WKcRtaZZ6DhXNVCvta-DokRR8IPKOA3a9qc6.html

https://www.mybee.com.au/dehydrated-food

https://www.nbtimes.net/5339.html

http://www.21jingji.com/article/20220421/herald/149c0c923d6c28f5439f862a89fc92a4.html

https://j.021east.com/p/1643065382044898

https://xueqiu.com/5822120884/199834581

https://www.cnconsume.com/trend-viewpoint-102346.html

https://www.facebook.com/meviveinternational/photos/a.568660079926526/3524478684344636/?paipv=0&eav=AfaejdG_IA9Ud97zl0NEJumMQFfA7L0IOXE7FMpBnVij2dwh_zee1H0QZdh3lgNUWxk

https://www.foodtalks.cn/news/33274

https://post.smzdm.com/p/aqmvmr82/

https://zhuanlan.zhihu.com/p/394566274

https://porkweng.com/product-category/ready-to-eat-%E5%8D%B3%E9%A3%9F%E9%A3%9F%E5%93%81/

https://www.sohu.com/a/567086540_100140727#google_vignette

https://www.sohu.com/a/27185343_212305

https://www.buy123.com.tw/site/sku/2106817#ref=d_search_product_7

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login