หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > อุตสาหกรรมสิ่งทอใน สปป.ลาว ขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก

อุตสาหกรรมสิ่งทอใน สปป.ลาว ขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก

นางใบคำ ขัตติยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท Mascot International ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอจากประเทศเดนมาร์ก โดยในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบด้านสวัสดิการสังคมของคนงานและการขยายโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยของรัฐบาลไปสู่ภาคเอกชน ทั้งนี้ ผู้แทนบริษัท ได้รายงานว่าโรงงานยังมีความต้องการแรงงานมากกว่า 2,000 คน ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งหมดใน สปป.ลาว ยังต้องการแรงงานมากกว่า 10,000 คน ทั้งในส่วนภาคแรงงานฝีมือ และแรงงานไม่มีประสบการณ์

บริษัท Mascot International เป็นบริษัทประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งในปี 2021 จำนวนคนงานในบริษัทได้ลดลงอย่างมาก โดยมีเหตุผลมาจากแรงงานลาวไปประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรายได้ที่ดีกว่า ทำให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน

การขาดแคลนของภาคแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการลงทุน ทำให้ปริมาณการส่งออกลดลง ถึงแม้ว่าจะมีรายการสั่งผลิตสิ่งทอจำนวนมาก

ประชากรของลาว จำนวน 2 ใน 3 อยู่กลุ่มวัยแรงงาน ที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับลาว อย่างไรก็ตาม จากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัญหาอัตราเงินเฟ้อ ค่าจ้างแรงงานต่ำไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน ทำให้แรงงานลาวไปหางานทำในต่างประเทศ โดยในปีนี้ มีแรงงานฝีมือย้ายไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 31,394 คน โดยในจำนวนนี้ ไปอยู่ประเทศไทย 30,200 คน ถึงแม้ว่า รัฐบาลจะได้ประกาศเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำเป็น 1,600,000 กีบต่อเดือนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

บริษัท Mascot International ได้เริ่มขยายฐานการผลิตในประเทศเวียดนาม เมื่อปี 2008 และใน สปป.ลาว ปี 2013 ซึ่งมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ สามารถผลิตสินค้าและส่งออกสินค้าคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคในตลาดโลก

ที่มา :

Vientiane Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login