หน้าแรกTrade insightข้าว > อิหร่านนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นสามเท่าตัว ในปีช่วง 7 เดือนของปี 2022

อิหร่านนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นสามเท่าตัว ในปีช่วง 7 เดือนของปี 2022

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/858535/858535.pdf&title=858535&cate=455&d=0

Login