หน้าแรกTrade insightข้าว > อิหร่านนำเข้าข้าวจากต่างประเทศมูลค่าพันล้านเหรียญสหรัฐฯ

อิหร่านนำเข้าข้าวจากต่างประเทศมูลค่าพันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/817497/817497.pdf&title=817497&cate=455&d=0

Login