หน้าแรกTrade insightข้าว > อินโดนีเซียผลิตข้าวได้เกินความต้องการ แต่มีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

อินโดนีเซียผลิตข้าวได้เกินความต้องการ แต่มีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/963215/963215.pdf&title=963215&cate=455&d=0

Login