หน้าแรกTrade insightวัสดุก่อสร้าง > ออสเตรเลียระงับการใช้ผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์หลังยอดผู้ป่วยโรคซิลิโคสิสพุ่ง…เริ่มกรกฎาคม 67

ออสเตรเลียระงับการใช้ผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์หลังยอดผู้ป่วยโรคซิลิโคสิสพุ่ง…เริ่มกรกฎาคม 67

ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ประกาศห้ามการนำเข้า จำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์     (Engineered stone) เกือบทุกรัฐทั่วประเทศ เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพและการเสียชีวิต หลังพบว่า แรงงานในภาคอุตสาหกรรมป่วยเป็นโรคซิลิโคสิส (โรคปอดจากฝุ่นหิน)จำนวนมากจากการผลิตและติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์ (หินควอตซ์หรือหินที่เกิดจากการเกาะเป็นก้อนจากการผสมหินบดกับสารยึดเกาะเรซิน) มีความคงทนและการบำรุงรักษาต่ำเป็นที่นิยมอย่างมากในการนำมาใช้เป็นวัสดุในครัว (Kitchen benches) และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

ปี 2558 แรงงานในอุตสาหกรรมหินสังเคราะห์ออสเตรเลียเริ่มมีอาการป่วยจากโรคปอดเรื้อรังซึ่งเกิดจากการสูดดมฝุ่นซิลิโคสิสเป็นเวลานานเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการเติบโตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปี 2566 จำนวนผู้ป่วยโรคซิลิโคสิสเพิ่มขึ้นมากกว่า 700 รายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลให้หน่วยงานภาครัฐและ Safe Work Australia เร่งดำเนินการตรวจสอบประเด็นปัญหาดังกล่าว พบว่า แรงงานในภาคอุตสาหกรรมหินสังเคราะห์ในออสเตรเลียมีอัตราการป่วยเป็นโรคซิลิโคสิสสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี และเป็นแรงงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคซิลิโคสิสมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ  Safe Work Australia ได้ยื่นผล/ข้อเสนอจากการตรวจสอบต่อคณะรัฐมนตรีและได้รับการลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ระงับใช้ผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์เกือบทุกรัฐทั่วออสเตรเลีย เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 โดยภาคอุตสาหกรรม/ภาคธุรกิจจะมีเวลา 6 เดือนในการปรับตัว พร้อมแนะนำให้ประชาชนยุติการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 และเตือนภาคธุรกิจและครัวเรือนไม่ให้กักตุนผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์ไว้ก่อนที่มาตรการจะบังคับใช้

ด้านโรงงานผลิต ได้ตอบโต้มาตรการระงับการใช้ผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์ว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและไม่ได้เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซิลิโคสิสที่มีประสิทธิผล ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตรวจสอบแรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซิลิโคสิสอย่างต่อเนื่อง และจัดสรรเงินทุนในการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคซิลิโคสิสในอนาคต

การปรับตัวของร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ Bunning และ IKEA เริ่มยุติการสต๊อกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไปแต่ยังคงจำหน่ายสินค้าทดแทนอื่นๆต่อไป โดย สินค้า/วัสดุที่สามารถถูกนำมาเป็นสินค้าทดแทน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรามิก หินธรรมชาติ (อาทิ หินอ่อน หินแกรนิตหรือหินทราย) ลามิเนต กระเบื้อง คอนกรีตและไม้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม นาย Tony Burke รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่าจะมีการประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการระงับใช้ รวมถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านของภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2567 เป็นลำดับต่อไป

……………………………………………………………………………….

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

ที่มา:

www.safeworkaustralia.gov.au

www.abc.net.au

 

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ออสเตรเลียระงับการใช้ผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์หลังยอดผู้ป่วยโรคซิลิโคสิสพุ่ง…เริ่มกรกฎาคม 67

Login