หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > ห้าง Carrefour เลิกรับชื้อไข่ไก่ในเคนยาที่ไม่ผลิตภายใต้การเลี้ยงแบบ Cage Free Eggs สะท้อนความใส่ใจในสวัสดิภาพของอุตสาหกรรมสัตว์ในเคนยาที่มากขึ้น

ห้าง Carrefour เลิกรับชื้อไข่ไก่ในเคนยาที่ไม่ผลิตภายใต้การเลี้ยงแบบ Cage Free Eggs สะท้อนความใส่ใจในสวัสดิภาพของอุตสาหกรรมสัตว์ในเคนยาที่มากขึ้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login