หน้าแรกTrade insightอาหารแปรรูป > หน่วยงานรัสเซียเสนอห้ามใช้ภาชนะบรรจุอาหารกระป๋องซี่งเป็นโพลีเมอร์ที่มีฝาปิดโลหะม้วน

หน่วยงานรัสเซียเสนอห้ามใช้ภาชนะบรรจุอาหารกระป๋องซี่งเป็นโพลีเมอร์ที่มีฝาปิดโลหะม้วน

จากร่างรายงานฉบับใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งรัสเซียที่ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ  มีความเป็นไปได้ว่าในปี 2567 รัสเซียอาจห้ามการใช้ภาชนะบรรจุอาหารกระป๋องซี่งเป็นโพลีเมอร์ที่มีฝาปิดโลหะม้วน โดยเอกสารดังกล่าวระบุว่าบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวสำหรับอาหารกระป๋องไม่เป็นที่ต้องการของผู้รีไซเคิลเนื่องจากองค์ประกอบที่ซับซ้อนของวัสดุและการแยกวัสดุทั้งหมดออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ เพื่อนำไปแปรรูปในภายหลังก็ไม่สามารถเป็นไปได้ ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ทางเลือกอาจเป็นภาชนะที่ทำจากวัสดุเดี่ยว (โพลีเมอร์หรือโลหะทั้งหมด)

 

นอกจากเรื่องบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ยังอาจมีรายการห้ามหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์พลาสติกซึ่งรวมถึง ขวด PET (โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต) โปร่งแสงทุกสี (ยกเว้นขวด PET สีฟ้า เขียว สีน้ำตาล และสีดำ) และขวด PET ทึบแสง (ยกเว้น บรรจุภัณฑ์สีขาวสำหรับผลิตภัณฑ์นม วัสดุแคปซูลกาแฟที่มีส่วนประกอบหลากหลาย และอื่นๆ) ทั้งนี้ ในภาพรวมแล้ว ได้มีการเสนอให้ห้ามการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์พลาสติก 6 ประเภท ภายในปี 2567 และห้ามเพิ่มอีก 17 ประเภทภายในปี 2573

 

ร่างรายงานฉบับใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งรัสเซียดังล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการตื่นตัวของรัสเซียต่อเรื่องการกำจัดบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยแนวโน้มการให้ความสำคัญต่อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ ไม่ใช่แค่เฉพาะรัสเซียเท่านั้น ดังนั้น ในชั้นนี้ ผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งออกสินค้าอาหารกระป๋องเข้าไปจำหน่ายในรัสเซียหรือที่มีคู่ค้าอยู่แล้วในรัสเซียคงต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างชิด โดยหากข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งรัสเซียเป็นผลสำเร็จ ผู้ประกอบการไทยฯ ก็คงต้องมีการปฏิบัติตามข้อห้ามของรัสเซียเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋องต่อไปด้วย

 

ที่มา:

Russia has proposed banning the use of packaging for canned food (https://iz.ru/1603280/2023-11-10/v-rossii-predlozhili-zapretit-ispolzovanie-upakovki-dlia-konservov)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login