หน้าแรกTrade insightไก่ > ส่องธุรกิจ “ตีนไก่ไร้กระดูก” ในตลาดจีน สคต.คุนหมิง

ส่องธุรกิจ “ตีนไก่ไร้กระดูก” ในตลาดจีน สคต.คุนหมิง

1.ภาพรวมตลาดตีนไก่ในประเทศจีน

1.1 มูลค่าตลาดจีนไก่ในประเทศจีน

ตีนไก่เป็นอาหารที่ชาวจีนชื่นชอบ และมีการบริโภคเป็นอันดับ 1 ของโลก ไม่ว่าจะเป็น           การรับประทานแบบอาหารว่าง หรือการนำไปปรุงเป็นพะโล้หรือเมนูอาหารตีนไก่ โดยเฉพาะอาหารว่างประเภทตีนไก่ที่ได้รับความนิยมมากอย่างต่อเนื่องในตลาดจีน ทำให้ถึงแม้ว่าในแต่ละปีจีนจะผลิตตีนไก่ได้ปริมาณไม่น้อย (จากข้อมูลพบว่า ในปี 2566 จีนผลิตตีนไก่ได้มากกว่า 600,000 ตัน) แต่ก็ยังผลิตได้ไม่ทันความต้องการของคนในประเทศ ทั้งนี้ มูลค่าตลาดจีนไก่ของประเทศจีนในปี 2566 อยู่ที่ 43,772         ล้านหยวน มูลค่าตลาดมีการเติบโตอย่างคงที่ และจะเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 ล้านหยวนในปี 2568

สินค้าตีนไก่ที่ชาวจีนนิยมบริโภคมากที่สุดเป็นประเภทตีนไก่ไร้กระดูกที่นำมาบริโภคเป็นอาหารว่าง เช่น ตีนไก่พริกดอก ตีนไก่รสกระเทียม และตีนไก่หมาล่า เป็นต้น

1.2 ปัจจัยในการบริโภคตีนไก่ไร้กระดูกของชาวจีน

จากข้อมูลพบว่า ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนเลือกซื้อสินค้าตีนไก่ไร้กระดูกอันดับหนึ่งมาจาก การที่จีนไก่ไร้กระดูกรสชาติดีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.42 ของผู้บริโภคตีนไก่ทั้งหมด มีรสชาติที่แปลกใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.58 และรับประทานสะดวกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.73 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านรสชาติอาหาร ความสะดวกสบาย หลากหลายรสชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ทางโภชนาการ และราคาถูก นักวิเคราะห์เชื่อว่าอาหารตีนไก่ไร้กระดูกมีแนวโน้ม    การเติบโตสูงในตลาดจีน แต่จำเป็นต้องมีนวัตกรรมและการปรับปรุง/ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นของผู้บริโภค

2.ธุรกิจตีนไก่ไร้กระดูกในตลาดออนไลน์

2.1 การทำ Live Streaming บนแพลตฟอร์มออนไลน์

ข้อมูลจาก iiMedia Research เผยว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาด MCN

ของจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มูลค่าตลาด MCN สูงถึง 54,500

ล้านหยวน และคาดว่าจะสูงถึง 74,300 ล้านหยวนในปี 2568 ทั้งนี้ สินค้าไก่ไร้

กระดูกกำลังขยายตัวในตลาดจีน และมีการจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

ผ่านการทำ Live Streaming มากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็น KOL/ เน็ตไอดอลมา

ทดลองรับประทานบนโลกอินเตอร์เน็ต ทำให้เป็นช่องทางการจำหน่ายรูปแบบใหม่และ

นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ สินค้าตีนไก่ไร้กระดูกของจีนที่มีชื่อเสียง เช่น

Boneless Man และ Zou Sanhe (จัว ซาน เหอ) เป็นต้น

2.2 มูลค่าตลาดสินค้าตีนไก่ไร้กระดูกทางออนไลน์

ในปี 2566 ประเทศจีนมีมูลค่าตลาดสินค้าตีนไก่ไร้กระดูกรวมทั้งสิ้น 4,980 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 คาดการณ์ว่าในปี 2571 จะมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 7,760 ล้านหยวน เนื่องจากชาวจีนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เกิดความต้องการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้อิทธิพลของ “เศรษฐกิจในบ้าน” ทำให้สถานการณ์การบริโภคตีนไก่ไร้กระดูกค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3.ช่องทางการจำหน่าย

ผู้บริโภคชาวจีนมีช่องทางการเลือกซื้อสินค้าตีนไก่ไร้กระดูกที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันชาวจีนนิยมเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซดั้งเดิม (Taobao) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.59 และเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรูปแบบใหม่ (Douyin, Kuaishou) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.19 ที่ผ่านมา ธุรกิจการจำหน่ายตีนไก่ไร้กระดูกมุ่งเน้นเพียงแค่ช่องทางออนไลน์และหากเป็นอีคอมเมิร์ซจะนิยมซื้อในแพลตฟอร์ม Taobao มากกว่า แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การทำ Live Streaming เป็นที่นิยมอย่างมาก ทำให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากกว่าในด้านการได้เห็นสินค้า/ การรีวิวจาก KOL/ เน็ตไอดอล ทำให้    หันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านการทำ Live Streaming มากขึ้น

4.ตัวอย่างแบรนด์สินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 : แบรนด์ Boneless Man

Boneless เป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ Zhuoxi Food (โจวชี ฉือผิ่น) สำนักงานใหญ่อยู่ในเมือง     หางโจว มณฑลเจ้อเจียง เป็นผู้บุกเบิกคิดค้น ผลิตและจำหน่ายสินค้าตีนไก่ไร้กระดูก เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้แบรนด์ Boneless กลายเป็นผู้นำในตลาดตีนไก่    ไร้กระดูกของจีน อีกทั้งบริษัทใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างจุดเด่นให้แก่สินค้า รวมถึงมุ่งเน้นการจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในหลายช่องทาง

  • ยอดขายสินค้าออนไลน์โดยรวมในปี 2565 มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านหยวน
  • ยอดจำหน่ายต่อวันมากกว่า 150,000 ออร์เดอร์
  • ปริมาณการผลิตมากกว่า 80,000 ตัน
  • พื้นที่ของบริษัทและโรงงาน 50,000 ตารางเมตร
  • เป็นฐานการผลิตตีนไก่ไร้กระดูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
  • ยอดจำหน่ายในแต่ละปีอยู่ที่ 40 ล้านกระปุก
  • ใช้จำนวนแรงงาน 2,600 คน
  • ปริมาณการแกะตีนไก่ 35,000 ตัน/ปี

5.สถิติการนำเข้าตีนไก่ของจีนจากทั่วโลก

5.1 มูลค่าการนำเข้า

ความคิดเห็น สคต.

ชาวจีนนิยมบริโภคตีนไก่เป็นอาหารว่าง หรือในยามออกไปท่องเที่ยว ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบของผู้บริโภคจีนในปัจจุบัน ส่งผลให้ความต้องการบริโภคตีนไก่ไร้กระดูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถพึ่งพาอุปทานภายในประเทศเพียงอย่างเดียวได้ ส่งผลจีนต้องนำเข้าตีนไก่จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และทำให้เป็นโอกาสของการส่งออกตีนไก่จากไทยสู่จีน ที่สามารถเข้ามาขยายตลาดส่งออกได้ทั้งรูปแบบตีนไก่แช่แข็งและสินค้าแปรรูปชนิดอาหารว่าง ทั้งนี้ หากเป็นการขยายตลาดสินค้าตีนไก่แปรรูป ผู้ประกอบการไทยจะต้องสร้างจุดขายให้แก่สินค้า และพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างจากสินค้าของจีน เช่น การผลิตอาหารว่างตีนไก่รสต้มยำ หรือรสลาบ เป็นต้น และจะต้องมีการบรรจุภัณฑ์เป็นซองเล็ก ๆ เพื่อให้สะดวกในการพกพา

อย่างไรก็ตาม การส่งออกตีนไก่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการควบคุมมาตรฐานการผลิตอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของจีนด้วย เนื่องจากจีนยังมีข้อจำกัดในด้านการนำเข้าสินค้าไก่จากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรงงานจากสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนมีจำนวน 23 แห่ง (ในจำนวนนี้อยู่ในระหว่างการถูกระงับการส่งออกมาจีนชั่วคราว 3 แห่ง)

นอกจากนี้ จากการสอบถามผู้นำเข้าไก่ในมณฑลยูนนานหลายราย พบว่า ปริมาณการผลิตไก่ รวมถึงตีนไก่ของไทยมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้นำเข้า ทั้งนี้ จึงต้องเร่งประสานกับหน่วยงานปศุสัตว์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินเรื่องอนุมัติให้โรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันความต้องการเนื้อไก่และไก่แปรรูปจากประเทศไทยในตลาดจีนมีปริมาณความต้องการที่ไม่จำกัด และในจีนก็ผลิตไก่บริโภคเองไม่เพียงพอด้วย

 

*****************************************

แหล่งที่มา : https://www.foodtalks.cn/news/51154

สคต. คุนหมิง

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ส่องธุรกิจ “ตีนไก่ไร้กระดูก” ในตลาดจีน สคต.คุนหมิง

Login