หน้าแรกTrade insight > ส่งออกข้าวไทยพุ่ง หลังอินโดนีเซียปลูกได้น้อย เจอภัยแล้งซ้ำ

ส่งออกข้าวไทยพุ่ง หลังอินโดนีเซียปลูกได้น้อย เจอภัยแล้งซ้ำ

ส่งออกข้าวไทยพุ่ง หลังอินโดนีเซียปลูกได้น้อย เจอภัยแล้งซ้ำdownload

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.)

Login