หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > สื่อเยอรมันระบุในอียูมีเพียงเช็กที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นหลังการแพร่ระบาดฯ   

สื่อเยอรมันระบุในอียูมีเพียงเช็กที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นหลังการแพร่ระบาดฯ   

หนังสือพิมพ์เยอรมนี Die Welt นำเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐเช็กว่า เป็นเพียงประเทศเดียวในสหภาพยุโรปที่ยังไม่ฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยหนังสือพิมพ์ดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าสาธารณรัฐเช็กเป็นเหมือนคนป่วยในยุโรป  และเป็นประเทศที่ติดกับดับประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แทบไม่มีการพัฒนาหรือมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาเตือนว่า ถ้าหากไม่มีการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะทำให้สาธารณรัฐเช็กยังคงล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างโปแลนด์ที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้น

บทความดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่า ในขณะที่สาธารณรัฐเช็กเป็นเพียงประเทศเดียวในสหภาพยุโรปที่ยังไม่ฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายหลังการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดฯ  แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเช็กไม่ก้าวหน้ามานานนับทศวรรษ คือความไม่มีประสิทธิภาพในด้านพลังงาน และรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ล้าหลัง

นอกจากนี้ ในบทบความยังชี้ให้เห็นผลการวิจัยจากสถาบันด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของปราก ซึ่งพบว่า สาธารณรัฐเช็กเริ่มอยู่ในจุดที่ไม่สามารถขยายหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   และนักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ว่า มาตรฐานการครองชีพของเช็กจะอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปถ้าหากยังคงมีแต่การลงทุนในแบบเดิมที่ล้าหลังโดยไม่มีนวัตกรรมใหม่อยู่ต่อไป

ด้านโฆษกของหอการค้าเช็ก ระบุกับสื่อ Die Welt ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าหากมีแรงงานฝีมือและมีต้นทุนที่ต่ำ  ซึ่งที่ผ่านมาสาธารณรัฐเช็กได้ใช้แต่กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบเดิม โดยไม่พัฒนาอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าขึ้นมา และหากไม่มีการดำเนินการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้ว  ต่อไปโปแลนด์อาจจะมี GDP ต่อประชากรสูงกว่าสาธารณรัฐเช็กได้ในอนาคต  ทั้งนี้ เศรษฐกิจของเช็กไม่สามารถแข่งได้กับประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่า แต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าพอในการก้าวตามทันประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างเช่นเยอรมนี

สำหรับในปี 2567 สถานการณ์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐเช็กยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้  นักวิเคราะห์ต่างพากันทำนายว่าเศรษฐกิจเช็กจะหดตัวลงในปีหน้า

ข้อเสนอแนะ/แนวโน้ม/โอกาส/แนวทาง

ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สาธารณรัฐเช็กต้องเผชิญกับปัจจัยลบทั้งในด้านสถานการณ์การผลิตอุตสาหกรรมของประเทศที่ลดลง ด้วยดีมานด์ที่ลดลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สถานการณ์เงินเฟ้อที่แม้ตัวเลขจะลดลงจากช่วงก่อนหน้า แต่ยังถือว่าเป็นภาวะเงินเฟ้อยังค่อนข้างสูง  รวมทั้งการออกมาเตือนของนักวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศที่ว่า หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจแบบเดิม  ไม่มีการปรับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือใช้นวัตกรรมใหม่ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม จะทำให้เศรษฐกิจของสาธารณรัฐเช็กไม่สามารถขยายตัวต่อไปได้  ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านต่างก็พัฒนาปรับตัวดีขึ้นมาได้แล้ว

สถานการณ์ความไม่แน่นอนของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และความไม่แน่นอนของสถานการณ์สงคราม  ภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลก  การลดการใช้จ่ายของครัวเรือน  รวมถึงรูปแบบเศรษฐกิจที่ยังล้าหลัง ของสาธารณรัฐเช็ก จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของเช็กจะยังคงไม่ฟื้นตัวในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ และอาจจะยาวไปจนตลอดทั้งปี 2567

ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมติดตามสถานการณ์ของตลาดเป้าหมาย  เตรียมแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณความต้องการของสินค้า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจัยด้านราคาจะมีความสำคัญมากขึ้น นอกจากนี้ ควรหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการคิดค้นหรือใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า จะทำให้สินค้าไทยมีโอกาสในการแข่งขันได้มากขึ้น

***************************************

ที่มา : Expat.cz                                           สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก
ข่าวรายสัปดาห์ 13 – 17 พ.ย. 66

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login