หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > สำรวตลาดกาแฟสำเร็จรูปในจีน

สำรวตลาดกาแฟสำเร็จรูปในจีน

1.วิวัฒนาการของสินค้ากาแฟสำเร็จรูป

ในช่วงปี 2423 – 2432 สินค้ากาแฟสำเร็จรูปได้เข้าสู่ตลาดจีนและเกิดการแพร่หลายอย่างมาก โดยเฉพาะกาแฟยี่ห้อ Nestlé และ Maxwell ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดขนาดใหญ่ของจีน ต่อมาในปีช่วงปี 2433 – 2442 กาแฟ Starbucks เปิดตลาดในประเทศจีน ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดคนรักกาแฟในประเทศจีนได้เป็นอย่างดี และเริ่มมีเมนูกาแฟในร้านอาหารฟาร์ดฟู้ดและร้านสะดวกซื้อมากขึ้น เช่น McDonald’s และ KFC เป็นต้น ทั้งนี้ ตลาดกาแฟสำเร็จรูปเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสินค้ากาแฟสำเร็จรูปยี่ห้อจีนใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น Manner, Seesaw และ Saturnbird Coffee เป็นต้น

  1. มูลค่าตลาดกาแฟสำเร็จรูป

กาแฟสำเร็จรูปมีข้อดีคือ มีความสะดวกและรวดเร็ว เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของคนในปัจจุบัน จากข้อมูลของ iiMedia Research พบว่า ในปี 2565 ประเทศจีนมีมูลค่าตลาดกาแฟสำเร็จรูปสูงถึง 41,800 ล้านหยวน ในอนาคตตลาดกาแฟสำเร็จรูปจะขยายจากเมืองระดับ 1 และ 2 เข้าสู่เมืองระดับ 3 และ 4 ซึ่งจะทำให้ตลาดผู้บริโภคขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น และจะช่วยขับเคลื่อนตลาดสินค้ากาแฟสำเร็จรูปของประเทศจีนให้เติบโตยิ่งขึ้นไป จนกระทั่งปี 2569 คาดว่ามูลค่าตลาดกาแฟสำเร็จรูปของประเทศจีนจะสูงถึง 109,900 ล้านหยวน

3. สถิติการนำเข้าและส่งออกกาแฟสำเร็จรูปของจีน

จีนนำเข้ากาแฟสำเร็จรูปจากประเทศต่าง ๆ (HS Code Products : 2101120000)

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม สิงหาคม ปี 2566

จีนส่งออกกาแฟสำเร็จรูปไปยังประเทศต่าง ๆ (HS Code Products : 2101120000)

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม สิงหาคม ปี 2566

  1. การบริโภคกาแฟสำเร็จรูป

4.1 ปริมาณการบริโภค

        จากข้อมูล พบว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคชาวจีนหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้น ในปี 2556 ชาวจีนดื่มกาแฟเฉลี่ยต่อคน 3.2 แก้ว/ปี จนปี 2565 พบว่า มีการดื่มกาแฟมากขึ้นเป็น 11.3 แก้ว/ปี อย่างไรก็ตามจากสถิติพบว่า ในปี 2565 ทั่วโลกมีการดื่มกาแฟเฉลี่ยต่อคน 75.2 แก้ว/ปี หากเปรียบเทียบกับประเทศบราซิล อเมริกาและญี่ปุ่น อัตราการบริโภคกาแฟของชาวจีนก็มีปริมาณน้อย ส่งผลให้ประเทศจีนยังคงมีช่องว่างใน    การพัฒนาตลาดกาแฟอยู่อีกมาก โดยเฉพาะกาแฟสำเร็จรูป

นอกจากนี้ ข้อมูลจาก iiMedia Research เผยว่า ผู้บริโภคชาวจีนมีสัดส่วนผู้ที่ดื่มกาแฟสำเร็จรูปทุกวันอยู่ร้อยละ 59.5 ในจำนวนนี้มีสัดส่วนของผู้ที่ดื่มกาแฟสำเร็จรูปวันละ 2 แก้วร้อยละ 36.4 ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่า เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิตของคนมีความเร่งรีบมากขึ้น ประกอบกับมีความกดดันจากการเรียนหรือ        การทำงาน ทำให้ต้องการสินค้าที่มีความสะดวกรวดเร็วในบริโภค โดยมองว่ากาแฟนสำเร็จรูปเป็นเครื่องดื่มที่ชงง่าย อีกทั้งช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท ทำให้สมองตื่นตัว

4.2 โอกาสในการบริโภค

4.3 ปัจจัยในการเลือกซื้อ

  1. ราคากาแฟสำเร็จรูป

        จากการสำรวจพบว่า ราคากาแฟสำเร็จรูปในตลาดจีนอยู่ที่ 1 – 3 หยวน (ร้อยละ 40.6%) ราคา 3 – 5 หยวน (ร้อยละ 42.0) ราคา 5 – 10 หยวน (ร้อยละ 13.7) ราคา 10 หยวนหรือ 10 ขึ้นไป (ร้อยละ 1.3) ทั้งนี้ ผู้บริโภคจีนส่วนใหญ่ยอมรับสินค้ากาแฟสำเร็จรูปที่มีราคาระหว่าง 1 – 5 หยวน

  1. แบรนด์กาแฟสำเร็จรูปที่นิยมในจีน

แบรนด์กาแฟสำเร็จรูปที่ผู้บริโภคชาวจีนชอบซื้อ

7.ช่องทางการจำหน่ายกาแฟสำเร็จรูปในตลาดจีน

7.1 การสาธิตและขายตรง (Direct sales)

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพสำหรับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยการจัดทำกิจกรรมแจกชิมฟรีตามย่านชุมชน ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งช้อปปิงที่คึกคักในเขตเมือง ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสรสชาติกาแฟของไทยที่มีความแตกต่างจากกาแฟจีน การสาธิตและการขายตรงถือเป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถส่งเสริมสินค้ากาแฟสำเร็จรูปได้

7.2 การขายออนไลน์ (Online)

ปัจจุบัน ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce กำลังเป็นกระแสมาแรงในประเทศจีน อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมานี้มีธุรกิจ E-Commerce รูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย อาทิ การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ต่างๆ ผ่าน Wechat หรือ QQ เป็นต้น ซึ่งการสั่งซื้อของออนไลน์กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน จากข้อมูลการค้าปลีกทางออนไลน์ในช่วงปี 2565 พบว่า ธุรกิจ E-Commerce มีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดยในปี 2565 จีนมีมูลค่าการซื้อ-ขายทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรวมมูลค่าทั้งสิ้น 42,930,000 ล้านหยวน อีกทั้งมียอดการใช้จ่ายบนระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นเท่าตัวในทุก ๆ ปี อีกทั้งคาดว่าตลาดการค้าออนไลน์ในจีนจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งภายใน 5 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงถึง 4 เท่า และการค้าด้วยระบบ   E-Commerce ข้ามพรมแดนก็มีการเติบโตขึ้นถึง 3 เท่า ช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ในประเทศจีนถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ อย่างในขณะนี้แพลตฟอร์ม Taobao T-mall และ Jingdong ก็ถูกนับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง หากเปิดร้านค้าออนไลน์และจำหน่ายสินค้ากาแฟสำเร็จรูปโดยผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้ก็จะทำให้ผู้บริโภคจีนรู้จักสินค้าของไทยมากยิ่งขึ้น

7.3 งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้าในประเทศจีน รวมถึงงานแสดงสินค้านำเข้ากระจายอยู่เป็นจำนวนมากทั้งในเมืองใหญ่และเมืองรอง ผู้บริโภคชาวจีนจำนวนไม่น้อยนิยมเดินชมและเลือกซื้อสินค้าจากงานแสดงสินค้าต่างๆ เนื่องจากมีสินค้าวางจำหน่ายที่หลากหลาย ประกอบกับส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่มาออกงานแสดงสินค้าจะมีสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าได้ทดลอง ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนได้ลิ้มลอง การจำหน่ายสินค้าผ่านงานแสดงสินค้านี้จึงเป็นหนึ่งช่องทางการตลาดที่มีความสำคัญในการเปิดตัวสินค้าใหม่ ซึ่งจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เนื่องจากประชากรจีนในเมืองต่างๆมีจำนวนมาก และมีกำลังซื้อสูง

ความคิดเห็น สคต.

ตั้งแต่จีนเปิดประเทศ ทำให้ชาวจีนได้รับวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันตกมากขึ้น ประกอบกับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้คนสมัยใหม่หันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมร้านกาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูปล้วนเติบโตขึ้นอย่างมากในตลาดจีน ชาวจีนมักจะดื่มกาแฟสำเร็จรูปในช่วงเวลาของการพักผ่อนหรือนั่งทำงาน ทำให้เป็นโอกาสของสินค้ากาแฟสำเร็จรูปของไทย เพียงแต่ผู้ประกอบการไทยจะต้องคำนึงถึงและระวังเป็นอย่างมากคือ ปัจจุบันในประเทศจีนมีแบรนด์สินค้ากาแฟสำเร็จรูปทั้งของจีนและต่างชาติมากขึ้น ทำให้มีความกดดันทางด้านการแข่งขันสูง จึงจะต้องสร้างจุดเด่นให้กับสินค้า เช่น อาจมุ่งเน้นไปที่การผลิตกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีคุณประโยชน์มากกว่าเดิม หรือกาแฟลดน้ำหนัก เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรักสุขภาพของคนจีน และจะต้องกำหนดราคาที่ผู้บริโภคในพื้นที่นั้น ๆ รับได้ วางแผนต้นทุน/กำไรให้ดี เพื่อให้ธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

*****************************************

ที่มา :

https://www.iimedia.cn/c400/96211.html

สคต. คุนหมิง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login