หน้าแรกTrade insightการลงทุนระหว่างประเทศ > สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (Vietnam Airlines) เปิดให้บริการเส้นทางใหม่เชื่อมระหว่างดานัง-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (Vietnam Airlines) เปิดให้บริการเส้นทางใหม่เชื่อมระหว่างดานัง-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (Vietnam Airlines) เปิดให้บริการเส้นทางใหม่เชื่อมระหว่างดานัง-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)download

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login