หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > สัตว์เลี้ยงบราซิล 168 ล้านตัว เกือบสองตัวต่อครัวเรือนของบราซิล

สัตว์เลี้ยงบราซิล 168 ล้านตัว เกือบสองตัวต่อครัวเรือนของบราซิล

ประชากรสัตว์เลี้ยงบราซิลส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและเศรษฐกิจและสังคมของชาวบราซิลโดยมีสุนัข แมว ปลา นก แต่ละตัวมีลักษณะตามสายพันธุ์ กลุ่มเล็กๆ นี้เป็นส่วนหนึ่งของประชากรสัตว์เลี้ยงของบราซิลที่มีมากกว่า 168 ล้านตัวแล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ลูกแมวบราซิลเกินจำนวนแฟนฟุตบอลสี่กลุ่มใหญ่ที่สุด ทีมฟุตบอลฟลาเมงโก โครินเธียนส์ เซาเปาโล และพัลไมราสมีแฟนบอลประมาณ 100 ล้านคน มีสัตว์เลี้ยงเกือบสองตัวในแต่ละครัวเรือนจาก 90 ล้านครัวเรือนของประเทศ พวกเขาเปรียบเสมือน “บราซิลอีกแห่ง” ในดินแดนแห่งนี้ การเพิ่มขึ้นของสัตว์เลี้ยงในครัวเรือนของบราซิล ตั้งแต่การเลือกโดยผู้หญิงและคู่รักสำหรับเด็กยังมีจำนวนน้อย ปัจจัยอื่น ๆ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น การอาศัยอยู่ในบ้านที่เล็กลง แม้จะมีการประเมินสถานการณ์ที่แตกต่างกัน แต่การรับรู้ร่วมกันก็คือ ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกับสัตว์หรือการปลูกพืชเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่
จากเอกสารของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าระหว่างปี 2556-2564 มีเด็กเกิดในประเทศ 26 ล้านคน
ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 18 ล้านตัว คิดเป็น 69 ตัวต่อเด็ก 100 คน
สุนัข แมว ปลา และสัตว์ฟันแทะ รวมถึงสัตว์อื่นๆ เป็นเป้าหมายของการรณรงค์รับเลี้ยงอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรพัฒนาเอกชนและบริษัทต่างๆ
ปัจจุบัน “สัตว์เลี้ยง” มีจำนวนรวม 168 ล้านตัว อ้างอิงจากเว็บไซต์ของสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงแห่งบราซิล (ABINPET) ความรักในสัตว์เลี้ยงขับเคลื่อนความต้องการของชาวบราซิลในทุกภาคส่วน ในห่วงโซ่การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม คาดการณ์รายได้เกือบ 5 หมื่นล้านเฮอัล ในปี 2566 ซึ่งจะขยลายตัวจากปีก่อน 10.6%
เมื่อรวมการค้าปลีกและบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเข้าด้วยกัน ภาคส่วนนี้มีมูลค่ามากกว่า 60,000 ล้านเฮอัล
เมื่อปีที่แล้วเป็นระบบนิเวศน์ทางธุรกิจที่รวบรวมบริษัททุกขนาด ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อยไปจนถึงบริษัทที่ได้มาจากกองทุนระหว่างประเทศ และนอกเหนือไปจากการขายอาหารสัตว์เลี้ยง ปลอกคอ เสื้อผ้า ของเล่น และรองเท้า
สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์อื่นๆ ภาคธุรกิจในปัจจุบันยังเห็นการขยายตัวของการให้บริการ รวมถึงผู้ดูแล สถานรับเลี้ยงเด็ก และแม้กระทั่งการประกันสุขภาพ
สำหรับบรรดาสัตว์เลี้ยงบราซิล 168 ล้านตัว Euromonitor รายงานว่า มีสุนัข 68 ล้านตัว นก 42 ล้านตัว และแมว 34 ล้านตัว นอกจากนี้ยังมีปลาสวยงาม 22 ล้านตัว และสัตว์อื่นๆ อีก 2 ล้านตัว เช่น กระต่ายและสัตว์ฟันแทะ ไม่ต้องพูดถึงสัตว์เลี้ยง “แปลกใหม่” ประชากรแมวเพิ่มขึ้น 6% ระหว่างปี 2020 ถึง 2022 ตามการสำรวจประชากรของ IPB ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากโรคระบาด เมื่อการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย
สำหรับแมว ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกกลุ่มอายุ เนื่องจากไม่ต้องการความสนใจมากเท่าสุนัขและโดยทั่วไปมีขนาดเล็กกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์
จากการใช้พื้นที่ที่เล็กลงและการปรับเปลี่ยนลดขนาดของครอบครัว ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นมานานหลายทศวรรษ แนวคิดของ “ครอบครัวที่บ้าน” โดยชาวบราซิลคู่รักที่มีลูก คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 50% ของประชากรทั้งหมด และครอบครัวแบบนี้ก็น้อยลงเรื่อยๆ ครอบครัวคู่รักที่มีลูกคิดเป็น 56.4% ของประชากรทั้งหมด ปัจจุบันจำนวนคนเฉลี่ยต่อครัวเรือนน้อยกว่า 3 คน โดยมีจำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้น 34% เป็น 90.7 ล้านคน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
บราซิลนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเสมือนสมาชิกในครอบครัว นอกจากจะมีธุรกิจอาหาร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ของเล่น และอุปกรณ์จูงสุนัขแล้ว บราซิลมีการจัดเทศกาลของเหล่าสุนัขโดยเฉพาะเป็นงานคาร์นิวัลประจำปีของเมืองรีโอเดจาเนโร เทศกาลนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยภายในงานจะมีเจ้าของที่พาสุนัขมาแต่งตัวแฟนซีร่วมเดินขบวนพาเหรดไปทั่วเมือง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสทางการค้าของสินค้าไทย ทั้งเสื้อผ้าสำหรับสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์เครื่องประดับ และอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการจูงสนัข รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีโอกาสทางการค้าของไทย อย่างไรก็ดี จะต้องคำนึงถึงการแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่ค้าอื่น อาทิ จีน ที่มีการเข้าสู่ตลาดบราซิลในหลายสินค้าแล้ว

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login