หน้าแรกTrade insightยางพารา > สหรัฐฯ เปิดโรงงานถุงมือยางไนไตร์ล ในประเทศเพิ่มขึ้น

สหรัฐฯ เปิดโรงงานถุงมือยางไนไตร์ล ในประเทศเพิ่มขึ้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/978478/978478.pdf&title=978478&cate=738&d=0

Login