หน้าแรกTrade insight > สรุปราคาทองคำรายสัปดาห์ (Weekly Gold Price) 23 – 27 มีนาคม 2563

สรุปราคาทองคำรายสัปดาห์ (Weekly Gold Price) 23 – 27 มีนาคม 2563

สรุปสถานการณ์ราคาทองคำ

ราคาทองคำผันผวนในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ราคาทองคำ Gold Spot (สมาคมตลาดทองคำแห่งลอนดอน : LBMA) เฉลี่ยสัปดาห์นี้อยู่ที่ 1,598 ดอลลาร์ สรอ./ทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 จากสัปดาห์ที่ผ่านมา สอดคล้องกับราคาทองคำของไทย (สมาคมค้าทองคำ : GTA) อยู่ที่ 24,110 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ

แนวโน้มราคาทองคำ

ในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เม.ย. 63 คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะยังผันผวนในทิศทางขาขึ้นอยู่ที่ 1,550 –1,650 ดอลลาร์ สรอ./ทรอยออนซ์ จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ ส่งผลให้ในแต่ละประเทศมีแนวโน้มในการปิดประเทศในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ทำให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เข้มข้นในหลายประเทศ ส่งผลให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนในทิศทางขาลง

Login