หน้าแรกTrade insight > สมาคมสิ่งทอเมียนมาอำนวยความสะดวกการขอใบอนุญาตนำเข้าปัจจัยการผลิตสินค้าสิ่งทอ

สมาคมสิ่งทอเมียนมาอำนวยความสะดวกการขอใบอนุญาตนำเข้าปัจจัยการผลิตสินค้าสิ่งทอ

สมาคมสิ่งทอเมียนมา (MGMA : Myanmar Garment Manufacturers Association) ช่วยสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้นำเข้าปัจจัยการผลิต เช่น ชิ้นส่วน น้ำมันหล่อลื่น เคภัณฑ์ ที่จำเป็นในการผลิตสินค้าสิ่งทอ (CMP : Cut, Make, and Package) เพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศและส่งออกสิ่งทอต่อไป โดยให้สมาชิกสมาคมกรอกข้อมูล เพื่อให้สมาคมสิ่งทอรวบรวมช่วยอำนวยความสะดวกการขอใบอนุญาตนำเข้าต่อไป

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : สมาคมสิ่งทอเมียนมาอำนวยความสะดวกการขอใบอนุญาตนำเข้าปัจจัยการผลิตสินค้าสิ่งทอ

Login