หน้าแรกTrade insight > สถานการณ์แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานยางพาราธรรมชาติของทั่วโลกและจีนปี 2022

สถานการณ์แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานยางพาราธรรมชาติของทั่วโลกและจีนปี 2022

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้า
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/793326/793326.pdf&title=793326&cate=738&d=0

Login