หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > สถานการณ์เศรษฐกิจไทย (ม.ค. – มี.ค. 2562)

สถานการณ์เศรษฐกิจไทย (ม.ค. – มี.ค. 2562)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ขอเผยแพร่บทวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 การเติบโตของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.8 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (GDP Growth) ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.8 ต่ำกว่าไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ประมาณการเติบโตทั้งปี 2562 อยู่ที่ระหว่างร้อยละ 3.3-3.8 ทั้งนี้ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยแบ่งตามสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ภาคการผลิตคิดเป็นร้อยละ 33 ภาคบริการ ร้อยละ 27 ภาคการค้า ร้อยละ 18 ภาคอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 13 และภาคเกษตร ร้อยละ 9…

เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Login