หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของสหราชอาณาจักรในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้

สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของสหราชอาณาจักรในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 British Retail Consortium ได้แถลงว่า ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของเดือนมิถุนายน 2566 ในสหราชอาณาจักรชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 8.4 จากร้อยละ 9.0 ในเดือนก่อนหน้า และ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3 เดือน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8.7 โดยเป็นผลมาจากราคาอาหารที่ชะลอตัวต่อเนื่องเหลือร้อยละ 14.6 ในเดือนนี้ จากร้อยละ 15.4 ในเดือนก่อนหน้า และร้อยละ 15.7 ในเดือนเมษายน 2566

อย่างไรก็ดี ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเดือนพฤษภาคม 2566 ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เท่ากับในช่วง 12 เดือนถึงเดือนก่อนหน้า ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ โดย CPI ของราคาสินค้าลดลงเหลือร้อยละ 9.7 จากร้อยละ 10 แต่ CPI ของราคาบริการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.4 จากร้อยละ 6.9 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรยังสูงที่สุดเมื่อเทียบกับของสมาชิกอื่นในกลุ่ม G7 และกลุ่ม EU

ในส่วนของการค้าระหว่างประเทศ จากข้อมูลของ Office for National Statistics : UK Trade : April 2023 ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม – มีนาคม 2566) สหราชอาณาจักรมียอดส่งออกรวมทั้งสิ้น 197.9 พันล้านปอนด์ ลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แบ่งเป็นการส่งออกสินค้า 93 พันล้านปอนด์ ลดลงร้อยละ 3.4 ส่งออกบริการ 105 พันล้านปอนด์ ลดลงร้อยละ 0.3 นำเข้ารวม 210.2 พันล้านปอนด์ ลดลงร้อยละ 7.2 แบ่งเป็นการนำเข้าสินค้า 145.5 พันล้านปอนด์ ลดลงร้อยละ 8.8 นำเข้าบริการ 64.7 พันล้านปอนด์ ลดลงร้อยละ 3.3 ส่งผลให้สหราชอาณาจักรขาดดุลการค้า 12.3 พันล้านปอนด์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ แบ่งเป็นขาดดุลสินค้า 52.5 พันล้านปอนด์ ได้ดุลการบริการ 40.3 พันล้านปอนด์

ตลาดส่งออกสินค้าหลักของสหราชอาณาจักรได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตามลำดับ สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องจักร เชื้อเพลิง โลหะมีค่า ยานพาหนะ และ เครื่องใช้ไฟฟ้า

ตลาดนำเข้าสินค้าหลักของสหราชอาณาจักรได้แก่ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา จีน เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ตามลำดับ สินค้านำเข้า 5 อันดับแรกของสหราชอาณาจักร ได้แก่ เครื่องจักร เชื้อเพลิง ยานพาหนะ โลหะมีค่า และเครื่องมือไฟฟ้า

สำหรับสถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม – พฤษภาคม 2566 สองฝ่ายมีมูลค่าการค้ารวม 103,577 ล้านบาท ไทยส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรมูลค่ารวม 61,658 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ร้อยละ 14.9  สินค้าส่งออกจากไทยที่สำคัญ ได้แก่ ไก่แปรรูป รถยนต์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ชิ้นส่วนอากาศยาน อัญมณีและเครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ยาง ขณะที่ไทยนำเข้าจากสหราชอาณาจักรรวมทั้งสิ้น 41,918.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 45.7 สินค้านำเข้ามายังไทยที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องดื่ม น้ำแร่ ผลิตภัณฑ์เวชกรรม ยานพาหนะ และเครื่องมือการแพทย์ ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าจำนวน 19,739.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.6 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ปัญหาเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงยาวนานที่ทำให้ธนาคารกลางอังกฤษต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนถึงอย่างน้อยสิ้นปีนี้ กำลังส่งผลกระทบมีต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนทั่วไป ยังคงเป็นประเด็นหลักที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจะต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป

การส่งออกของไทยไปยังสหราชอาณาจักรในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ยังคงขยายตัวได้ที่ร้อยละ 14.9  โดยสินค้าอาหาร เช่น ไก่แปรรูป อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และเครื่องปรุงอาหารไทย และสินค้ากลุ่มอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ได้แก่ อาหารที่ทำจากพืช (Plant Based Food ) ที่ยังคงขยายตัวได้ดี ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน รถจักรยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ ยังคงเป็นสินค้าที่มียอดส่งออกขยายตัวได้ดี

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login