หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > สถานการณ์อุทกภัยในประเทศชิลี

สถานการณ์อุทกภัยในประเทศชิลี

สำนักข่าวท้องถิ่นและสื่อต่างประเทศได้รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศชิลี[1] เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน 4 แคว้น ได้แก่ โอฮิกกินส์ ญูเบล้ บิโอบิโอ และมาอูเล่ (O’Higgins, Ñuble, Bibío และ Maule) ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องเร่งอพยพออกจากพื้นที่

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของสำนักอุทกภัยแห่งชาติในประเทศชิลี[2] ได้รายงานว่าฝนตกหนักในครั้งนี้เกิดจากอิทธิพลของเอลนีโญ (El Niño) โดยมีรายงานความเสียหายในเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 3 ราย   ผู้สูญหายจำนวน 2 รายและผู้ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 5,000 ครัวเรือน และประชาชนที่ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านกว่า 30,000 คน และในหลายพื้นที่ยังถูกตัดขาดจากสาธารณูปโภค ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้

สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันในครั้งนี้ ส่งผลให้มีกระแสน้ำพัดไหลหลาก แม่น้ำสายหลักมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนล้นพนังกั้นน้ำ เอ่อท่วมถนน สะพาน รวมถึงภาวะดินและโคลนถล่มจนอาคาร บ้านเรือนได้รับความเสียหาย เนื่องจากกระแสน้ำพัดพาต้นไม้ รถยนต์และวัตถุต่าง ๆ ปะทะบ้านเรือน ทั้งนี้ รัฐบาลชิลีได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่อุทกภัยแล้ว

บทวิเคราะห์ / ความเห็นของ สคต.

ในปีนี้ ชิลีประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติและได้รับความเสียหายอย่างหนัก นับตั้งแต่สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รวมถึงจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตดังกล่าวแล้ว ยังส่งผลกระทบในด้านอื่น ๆ ด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก ขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการฟื้นฟู นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนชาวชิลี ซึ่งอาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาล เนื่องจากตลอดมาหลายฝ่ายออกมาวิจารณ์ว่าชิลีเป็นประเทศที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น และรัฐบาลมิได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในครั้งนี้ได้อย่างทันท่วงที

ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ

อุทกภัยในชิลีครั้งนี้เกิดขึ้นครอบคลุม 4 แคว้น[3] ได้แก่

– แคว้นโอฮิกกินส์ (O’Higgins) เป็นพื้นที่สำคัญของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเหมืองแร่[4]

-แคว้นญูเบล้ (Ñuble) เป็นพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ และเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของชิลี [5]

-แค้วนบิโอบิโอ (Biobío) เป็นพื้นที่การเกษตรแบบดั้งเดิม ปศุสัตว์ และมีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมป่าไม้ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า[6]

-แคว้นมาอูเล่ (Maule) เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและเพาะปลูกที่สำคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะปลูกธัญพืช ข้าวรวมถึงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดในชิลี[7]

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 4 แคว้นดังกล่าวข้างต้น ส่งผลด้านลบต่อตัวเลขอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ป่าไม้ และเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับชิลี

ผลกระทบต่อการส่งออกและนำเข้าของไทย

จากการที่สถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อพื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่และพื้นที่เกษตรกรรม  สคต. ณ กรุงซันติอาโก คาดว่าจะทำให้ชิลีต้องเผชิญกับสภาวะยากลำบากและอาจส่งผลต่อระยะเวลาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของชิลีที่ยาวนานออกไปอีก เนื่องจากรายได้จากการส่งออกสินค้าสำคัญที่ลดลง และต้องพึ่งพาการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรในบางชนิดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ข้าว บลูเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ เชอร์รี่ รวมถึงเยื่อกระดาษ

โดยสินค้ากลุ่มธัญพืชและข้าว (HS Code 10 และ 1006) สคต. ณ กรุงซันติอาโก คาดว่าชิลีจะมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน (อาร์เจนตินา และปารากวัย) เพิ่มขึ้น และเป็นไปได้ว่าจะมีการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นเช่นกัน (ไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ที่ชิลีมีการนำเข้าข้าวมากที่สุดระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566)

_____________________________

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก

สิงหาคม 2566

[1] https://news.sky.com/video/chile-at-least-three-killed-31-000-evacuated-in-historic-floods-12946399 https://www.aljazeera.com/gallery/2023/6/26/deadly-floods-in-chile-after-rains-swell-rivers https://www.vozdeamerica.com/a/chile-decretan-estado-emergencia-cuatro-regiones-afectadas-intensas-lluvias/7237779.html

[2] https://senapred.cl/

[3] https://www.latercera.com/servicios/noticia/donde-revisar-los-focos-de-incendios-forestales-en-chile-en-tiempo-real/YYUWX23DMRG7VBWP2R7JPCGL7E/

[4] https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region6

[5] https://www.uchile.cl/noticias/156402/region-de-nuble-se-prepara-para-crecer

[6] https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region8

[7] https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region7

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login