หน้าแรกTrade insightข้าว > สถานการณ์ตลาดข้าวในอิหร่าน

สถานการณ์ตลาดข้าวในอิหร่าน

อิหร่านสั่งห้ามนำเข้าข้าวตามฤดูกาล
กระทรวงเกษตรอิหร่านได้สั่งห้ามนำเข้าข้าวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม โดยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในประเทศและสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาด การห้ามนำเข้าจะกระตุ้นตลาดข้าวอิหรานในเชิงบวก ด้วยการสร้างเวทีการซื้อขายข้าวอิหร่าน รัฐบาลอิหร่านสั่งห้ามนำเข้าข้าวตามฤดูกาลเป็นปกติ ถึงแม้ว่าปีที่แล้วจะไม่ได้ใช้มาตรการดังกล่าวก็ตามโดยในปีนี้มาตรการมีผลบังคับใช้เร็วกว่าที่คาดไว้
เลขาธิการสมาคมผู้จัดหาและผู้นำเข้าข้าวของอิห่าน (The Association of Rice Suppliers and Importers) วิพากษ์วิจารณ์การห้ามนำเข้าข้าว โดยกล่าวว่าการนำเข้าข้าวในราคาถูกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อชดเชยการขาดดุลการผลิต โดยให้ความเห็นว่าข้าวเป็นอาหารหลักสำหรับประชากรอิหร่านที่มีรายได้ต่ำกว่า ดังนั้น แผนการใดๆ ที่จะห้ามและจำกัดการนำเข้าข้าว จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของคนกลุ่มนี้
ที่มา:https://en.otaghiranonline.ir/news/44834

การนำเข้าข้าว 2 เดือนแรกของปีปฏิทินอิหร่านลดลงร้อยละ 60
ตัวเลขโดยสำนักงานศุลกากรอิหร่าน (The Iranian customs office: IRICA) แสดงให้เห็นว่าการนำเข้าข้าวอิหร่านลดลงอย่างมากในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยอิหร่านนำเข้าข้าว 171,000 เมตริกตัน มูลค่ากว่า 212.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสองเดือน (21 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2566) ลดลง 50% และ 60% ในแง่ปริมาณและมูลค่าตามลำดับ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยในช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค.2565 อิหร่านนำเข้าข้าวมูลค่าเกือบ 535 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อินเดียยังคงเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดให้กับอิหร่านในช่วงสองเดือนดังกล่าว โดยส่งออก 89,000 ตัน มูลค่า 101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามมาด้วยปากีสถานที่ 73,000 ตัน มูลค่า 92 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ อิหร่านนำเข้าข้าวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และไทยถึง 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับในเดือนเม.ย.-พ.ค. 2566 และข้าวมูลค่าเกือบ 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนำเข้ามาจากเขตเศรษฐกิจเสรีและเขตเศรษฐกิจพิเศษของอิหร่านในช่วงเวลาเดียวกัน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การนำเข้าข้าวที่เพิ่มขึ้นของอิหร่านจากอินเดียและปากีสถานได้ช่วยขยายการค้ากับทั้ง 2 ประเทศ อย่างไรก็ตาม รายงานปริมาณข้าวที่ปลูกในประเทศล้นตลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทำให้ราคาข้าวอิหร่านเกรดพรีเมียมบางรายการในตลาดอิหร่านลดลงอย่างมาก ขณะเดียวกันก็บังคับให้ผู้นำเข้าลดคำสั่งซื้อจากอินเดียและปากีสถาน
ที่มา:https://en.otaghiranonline.ir/news/44800

ความเห็นสำนักงาน
จากการหารือกับผู้นำเข้าข้าวอิหร่าน แจ้งว่ารัฐบาลอิหร่านจะประกาศห้ามนำเข้าข้าวเป็นประจำเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวที่อิหร่านปลูกเอง อย่างไรก็ดี คาดว่ารัฐบาลอิหร่านจะยกเลิกมาตรการดังกล่าวหลังสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งน่าจะประกาศให้อนุญาตนำเข้าข้าวได้อีกครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม 2566
ทั้งนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างหารือกับผู้นำเข้าข้าว โดยเฉพาะสมาคมผู้จัดหาและนำเข้าข้าวอิหร่าน ซึ่งเป็นสมาคมฯ ที่นำเข้าข้าวจากอินเดียเป็นหลัก ในการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าข้าวกับผู้ส่งออกข้าวไทยที่สำนักงานฯ จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างทางเลือกให้กับผู้นำเข้าข้าวอิหร่านในการนำเข้าข้าวจากไทยแทนข้าวอินเดียว หลังจากที่อินเดียออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวปี 2566 ช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค. – มิ.ย.) ไทยส่งออกข้าวมายังอิหร่าน เพียง 0.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 80.61 ขณะที่ในปี 2565 ไทยส่งออกข้าวมายังอิหร่าน 5.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 7.35 ซึ่งจากการสำรวจร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ในช่วงเดืนอกรกฎาคม 2566 เช่น Shahrvand store ซึ่งมี 24 สาขาทั่วเมืองเตหะราน และ Palladium supermarket ใน Palladium shopping mall ซึ่งเป็นหนึ่งในห้างที่ใหญ่และหรูหราในเตหะราน พบข้าวขาวไทยวางจำหน่ายแต่มีปริมาณน้อยโดยจะมีข้าวของอิหร่านวางจำหน่ายเป็นหลัก ตามมาด้วยข้าวจากอินเดีย

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login