หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > สถานการณ์การค้าประเทศนิวซีแลนด์ เดือนธันวาคม 2566

สถานการณ์การค้าประเทศนิวซีแลนด์ เดือนธันวาคม 2566

  1. สถานการณ์เศรษฐกิจ

– ภาคการส่งออกนิวซีแลนด์ปี 2566 มีมูลค่า 68,700 ล้านเหรียญสหรัฐหดตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี 2565 การนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 5 มีมูลค่า 82,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้นิวซีแลนด์ขาดดุลการค้ามูลค่า 13,600 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากในช่วงต้นปี เกาะเหนือได้รับความเสียหายจากพายุไซโคลน Hale และ Gabrielle เกิดภาวะน้ำท่วมและสร้างความเสียหายในพื้นที่ อีกทั้ง ในช่วงครึ่งปีหลังราคาสินค้าส่งออกสำคัญลดลง อาทิ นมผงและเนื้อแกะ ประกอบกับการส่งออกสินค้านมผง เนย ชีสต์และเนื้อไปจีนลดลง การนำเข้าสินค้าในช่วงครึ่งปีหลังของนิวซีแลนด์ลดลง เนื่องจากนิวซีแลนด์ลดการนำเข้ารถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหล็กและผลิตภัณฑ์ และน้ำมันปิโตรเลียม

– ปัจจุบันค่าครองชีพนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 อัตราดอกเบี้ยนโยบายนิวซีแลนด์อยู่ที่ร้อยละ 5.5 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 4.7 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 4 อัตราค่าจ้างแรงงานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ต่อชั่วโมง

2. สถานการณ์การค้าภาพรวมของนิวซีแลนด์

ปี 2566 สถานการณ์การส่งออกสินค้าของนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 41,465 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 8.32) เป็นการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม เนย ไขมัน (ร้อยละ 29.51) เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (ร้อยละ 13.02) ไม้ที่ยังไม่แปรรูป (ร้อยละ 6.97) กีวี (ร้อยละ 5.21) ไวน์ (ร้อยละ 3.74) ประเทศส่งออกหลัก คือ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้  สำหรับประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 10 (นมและครีมที่ทำให้เข้มข้น  แอปเปิ้ล เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ซัลเฟต เคซีอิน และอาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก)

ปี 2566 การนำเข้าสินค้าของนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 49,986 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 7.81) โดยเป็นการนำเข้าน้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส (ร้อยละ 14.62) รถยนต์สำหรับขนส่งบุคคลและขนส่งของ (ร้อยละ 13.88) เครื่องกังหันไอพ่น (ร้อยละ 13.72)  เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ (ร้อยละ 8.97) อุปกรณ์และเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ร้อยละ 3.35) ประเทศคู่ค้าสำคัญ คือ จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้และญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ขาดดุลการค้า 8,521 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 มีมูลค่า 1,831 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 15.42) (รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม และยางรถยนต์ใหม่)  โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 1,066 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (38,376 ล้านบาท)

สถานการณ์การส่งออกสินค้าของนิวซีแลนด์ในเดือนธันวาคม 2566 มีมูลค่า 3,622 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 10.25)  เป็นการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม เนย ไขมัน (ร้อยละ 31.44) เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค (ร้อยละ 13.93) ไม้ที่ยังไม่แปรรูป (ร้อยละ 6.49) ไวน์ (ร้อยละ 4.52) และเครื่องจักรสำหรับทำเครื่องดื่มร้อน/หุงต้ม (ร้อยละ 3.73) โดยประเทศส่งออกหลัก คือ จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์  สำหรับประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 11  (นมและครีมที่ทำให้เข้มข้น อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือซัลเฟต เนื้อสัตว์ และอาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก)

การนำเข้าสินค้าของนิวซีแลนด์ในเดือนธันวาคม 2566 มีมูลค่า 3,849 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 14.36) โดยเป็นการนำเข้าปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส (ร้อยละ 16.16) เครื่องกังหันไอพ่น (ร้อยละ 13.94) รถยนต์สำหรับขนส่งบุคคลและขนส่งของ (ร้อยละ 13.76) เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ (ร้อยละ 8.14) อุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมและอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสายตา  (ร้อยละ 3.53) ประเทศคู่ค้าสำคัญ คือ จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งในเดือนธันวาคม 2566 นิวซีแลนด์ขาดดุลการค้า 227 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ไทย เป็นคู่ค้าอันดับ 7 (รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆ แชมพูและ ยางรถยนต์ใหม่)

3. สรุปสถานการณ์การค้าไทย-นิวซีแลนด์ [1]

เป้าหมายส่งออกมูลค่าการค้ารวม (ล้าน US$)มูลค่าการส่งออก (ล้าน US$)มูลค่าการนำเข้า (ล้าน US$)
ปี 2022(%)ปี 2023(%)ปี 2022ปี 2023ปี 2022ปี 2023ปี 2022ปี 2023
ม.ค.– ธ.ค.ม.ค.-ธ.ค.+/- (%)ม.ค. – ธ.ค.ม.ค.-ธ.ค.+/- (%)ม.ค. – ธ.ค.ม.ค.-ธ.ค.+/- (%)
2(-3.29)2.02,845.40(3.97)2,242.32-21.201,870.73(-2.03)1,404.14-24.94974.68(17.82)838.18-14.00

[1] Source: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

4. สถิติการส่งออก-นำเข้าของไทยในตลาดนิวซีแลนด์ (รายเดือน)

  • การส่งออกสินค้าไทยไปนิวซีแลนด์เดือนธันวาคม ปี 2566 มีมูลค่า 116.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (4,186.8 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 46.55 เป็นการลดลงของสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป แต่การส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิวและอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น
  • การนำเข้าสินค้าของไทยจากนิวซีแลนด์เดือนธันวาคม ปี 2566 มีมูลค่า 66.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (34,259 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 11.41 เป็นการลดลงของสินค้าผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เคมีภัณฑ์ ไม้ซุงและไม้แปรรูปและเครื่องเพชรพลอย อัญมณี แต่การนำเข้านมและผลิตภัณฑ์นม เยื่อกระดาษ อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก สัตว์สำหรับทำพันธุ์และสินแร่โลหะอื่นๆเพิ่มขึ้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login