หน้าแรกTrade insightข้าว > สคต.กวางโจวร่วมกับช่องทีวีกวางตุ้งและผู้นําเข้าข้าวรายใหญ่ในจีน live streaming ขายข้าวหอมมะลิไทย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดจีน

สคต.กวางโจวร่วมกับช่องทีวีกวางตุ้งและผู้นําเข้าข้าวรายใหญ่ในจีน live streaming ขายข้าวหอมมะลิไทย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดจีน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นางสาว อรนุช วรรณภิญโญ ผอ.สคต.กวางโจว ได้เข้าร่วม Live streaming ขายข้าวหอมมะลิไทยร่วมกับผู้นําเข้าข้าวรายใหญ่ในจีนและช่องทีวีกวางตุ้ง โดยมี Lin Yi (Orange Lam) พิธีกรโทรทัศน์ นักร้องชาวจีนชื่อดังในเมืองกวางตุ้งและมณฑลต่างๆ ของจีน รวมถึงเป็นพิธีกรรายการวิทยุ โดยรายการวิทยุดังกล่าวอันดับรายการจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของสถานีวิทยุในกวางตุ้ง Lin Yi เป็นหนึ่งในพิธีกรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีการจัดรายการที่น่าสนใจ ซึ่งมีผู้ติดตามที่อยู่ในมณฑลกวางตุ้งและมณฑลใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

โดยระหว่างการ live streaming ผอ.สคต.กวางโจว ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์รวงข้าวสีเขียว ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ว่าเป็นข้าวที่มีแหล่งกําเนิดในประเทศไทยและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้าว หอมมะลิไทย อีกทั้งได้ให้ข้อมูลด้าน ต่างๆ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของข้าว ไทยทั้งสําหรับทําอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารอื่นๆ รวมถึงผู้นําเข้าข้าวรายใหญ่ในจีน ก็ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับข้าวไทยพันธุ์ต่างๆ ที่มีวางขายในตลาดจีน นับว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ที่รับชมและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอย่างมาก ซึ่งจากการสอบถามและการพิจารณาจากการแสดงความคิดเห็นในขณะการ Live streaming ก็พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าข้าวไทย รวมถึงการเลือกซื้อข้าวไทยในตลาดจีนมากขึ้น

โดย Live streaming e-Commerce เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีน ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤตการระบาดของโรค โควิด 19 และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ตามสถิติของศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตของจีน ระบุว่า มีจำนวนผู้ใช้งาน Live Streaming ออนไลน์ในประเทศมากถึง 716 ล้านคน ซึ่งคิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 68.1 ของจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด โดยในจำนวนนี้มีขนาดผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่ใช้ Live Streaming ในการขายสินค้า อยู่ที่ 469 ล้านคน คิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 44.6 ของจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในจีน

ทั้งนี้กิจกรรม Live streaming e-Commerce ขายข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเป็นช่องทางการขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมาก ถือว่าส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการขยายตลาดการค้าสินค้าข้าวเข้าสู่ตลาดจีน เนื่องจากการร่วมมือกับ KOL หรือคนดังในแต่ละสาขาอาชีพของจีน จะสามารถส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในมณฑลกวางตุ้ง เนื่องจากการนําเข้าข้าวไทยของจีน ส่วนใหญ่ผ่านด่านเมือง    กวางโจวและเมืองเซินเจิ้นในมณฑลกวางตุ้ง และกระจายไปยังตลาดทั่วประเทศจีน การนําเข้าข้าวไทยของมณฑลกวางตุ้งมีสัดส่วนเกินร้อยละ 80 ของการนําเข้าข้าวจากไทยทั้งหมดของจีน

 

 

 

 

 

 

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

กิจกรรม Live streaming ขายข้าวหอมมะลิไทยร่วมกับช่องทีวีกวางตุ้งและผู้นําเข้าข้าวรายใหญ่ในจีน ส่งเสริมให้ผู้บริโภคในจีน รู้จักสินค้าข้าวไทย รวมถึงมีความรู้ในการเลือกซื้อสินค้าข้าวไทยที่วางขายในตลาดจีนได้ อย่างถูกต้อง และสามารถหลีกเลี่ยงการซื้อข้าวปลอมหรือข้าวลอกเลียนแบบข้าวไทยที่ปะปนอยู่ในตลาดจีนได้ ในขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมการส่งออกข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดลูกค้าจีน สามารถศึกษาช่องทางการขายสินค้าผ่านการ Live Streaming โดยทำความเข้าใจถึงลักษณะการขายผ่านช่องทางนี้ คอยติดตามสถานการณ์ หรือความนิยมของผู้บริโภคชาวจีนแต่ละแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน เพื่อให้สามารถทำการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

21  มิถุนายน  2566

 

Login