หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > รายได้จากภาคธุรกิจในปี 2022 ขยายตัวร้อยละ 24 มูลค่า 5,070 พันล้านรียัล

รายได้จากภาคธุรกิจในปี 2022 ขยายตัวร้อยละ 24 มูลค่า 5,070 พันล้านรียัล

หน่วยงานด้านสถิติของของซาอุดีอาระเบีย (General Authority for Statistics – Gastat) เปิดเผย ภาคธุรกิจซาอุดีอาระเบียเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2022 ขยายตัวร้อยละ 24 มูลค่าเพิ่มขึ้น 5,070 พันล้านรียัล จาก 4,081 พันล้านรียัล ในปี 2021 ในขณะเดียวกันรายจ่ายของภาคธุรกิจในปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 มูลค่าสูงถึง 2,017 พันล้านรียัล

รายได้ในการดำเนินงานของภาคธุรกิจที่ขยายตัวในปี 2022 มูลค่า 5,070 พันล้านรียัล ได้แก่

 

(1) ภาคการขุดเมืองร้อยละ 29

(2) ภาคการผลิตร้อยละ 28

(3) กิจกรรมการค้าส่งและค้าปลีกร้อยละ 15

(4) ภาคก่อสร้างร้อยละ 7

(5) ภาคการเงินและประกันภัยร้อยละ 5

(6) ภาคสารสนเทศและการสื่อสารร้อยละ 4

(7) ภาคเศรษฐกิจอื่นรวมกันร้อยละ 13

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นในปี 2022 มูลค่า 2,017 พันล้านรียัล ได้แก่

(1) ภาคการผลิตร้อยละ 41

(2) ภาคการค้าส่งและค้าปลีกร้อยละ 23

(3) ภาคการก่อสร้างร้อยละ 7

(4) ภาคการขุดเหมืองร้อยละ 5

(5) ภาคการเงินและประกันภัยร้อยละ 4

(6) ภาคสารสนเทศและการสื่อสารร้อยละ 4

(7) ภาคเศรษฐกิจอื่นรวมกันร้อยละ 15

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login