หน้าแรกTrade insightการลงทุนระหว่างประเทศ > รายได้จากการสร้างหนังในออสเตรเลียทำสถิติสูงสุด 2 ปีติดต่อกัน

รายได้จากการสร้างหนังในออสเตรเลียทำสถิติสูงสุด 2 ปีติดต่อกัน

ในช่วงปี 2565-2566 นับว่าเป็นปีแห่งความรุ่งเรืองของออสเตรเลียที่มีรายได้จากการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ของบริษัทต่างชาติ โดยนาย Graeme Mason ประธานบริหาร Screen Australia ระบุว่า ในช่วงปี 2565-2566 ที่ผ่านมา ยอดการใช้จ่ายในการถ่ายทำละคร/รายการโทรทัศน์ในออสเตรเลียมีมูลค่าสูงถึง 2.34 พันล้านเหรียญสหรัฐจากการผลิตรายการจำนวน 213 เรื่อง ท่ามกลางการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ของบริษัทต่างประเทศและการเติบโตของการผลิตรายการโทรทัศน์แบบ Free-To-Air (FTA) และ Broadcaster video-on-demand (BVOD) ในออสเตรเลียซึ่งมียอดการใช้จ่ายในการผลิตสูงถึง 1.13 พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายงาน Drama report ประจำปี ของ Screen Australia ครั้งที่ 33 ระบุว่า ในช่วงปี 2565-2566 รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจาก 904 ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ที่ 1.22 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะการผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ใช้ทุนมหาศาลอย่าง The Fall Guy และ The Kingdom of the Planet of the Apes ที่เข้ามาถ่ายทำในออสเตรเลียได้สร้างรายได้ให้แก่ภาคธุรกิจ ชุมชนและช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการยกระดับทักษะความรู้และการได้รับประสบการณ์ใหม่ให้แก่ทีมงานในท้องถิ่นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงาน มากไปกว่านั้น ยังสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ผลิตภาพยนตร์ในตลาดสากลให้การยอมรับและเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์ PDV (Post, Digital และ Visual effects) ของออสเตรเลียด้วย

รัฐ New South Wales มียอดการใช้จ่ายในการถ่ายทำละคร/รายการโทรทัศน์สูงที่สุดมีมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 ของมูลค่าการใช้จ่ายในออสเตรเลียทั้งหมด ทำสถิติสูงสุด 3 ปีติดต่อกัน รองลงมา คือรัฐ Queensland มีมูลค่า 581 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของมูลค่าการใช้จ่ายในออสเตรเลียทั้งหมด แม้ว่า การใช้จ่ายในการถ่ายทำละคร/รายการโทรทัศน์ในรัฐ Victoria รัฐ South Australia และรัฐ Western Australia จะหดตัวลงร้อยละ 45 ร้อยละ 52 และร้อยละ 23 ตามลำดับ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ สิ่งสำคัญที่สุดคือ มูลค่าการใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นในตลาดออสเตรเลียสะท้อนให้เห็นว่า มลรัฐและเขตปกครองต่างๆของออสเตรเลียมีศักยภาพในการดึงดูดการสร้างกิจกรรมในท้องถิ่นและเป็นเป้าหมายของการเข้ามาใช้สถานที่ถ่ายทำของบริษัทต่างชาติได้สูง

ผลสำรวจของ Deloitte คาดว่าอุตสาหกรรม Screen Production ของออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่องในอีก 5 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการถ่ายทำและ Digital Innovation ของออสเตรเลีย รวมถึง Incentive และเงินทุนสนับสนุนในด้านต่างๆจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกชักจูง/กระตุ้นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนในออสเตรเลีย ตลอดจนผลักดันให้ผู้ผลิตออสเตรเลียในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมออสเตรเลียให้มีความแข็งแกร่งและได้เปรียบทางการแข่งขันระดับโลก

………………………………………………………………………………………………………..

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

www.businessnewsaustralia.com

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login