หน้าแรกTrade insightธุรกิจบริการอื่นๆ > รายงานข่าวประจำสัปดาห์ เดือนกรกฎาคม 2566 – ธนาคาร Saudi Central Bank (SAMA) เปิดเผยค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 เพิ่มขึ้น 9.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายงานข่าวประจำสัปดาห์ เดือนกรกฎาคม 2566 – ธนาคาร Saudi Central Bank (SAMA) เปิดเผยค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 เพิ่มขึ้น 9.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ธนาคารกลางซาอุดีอาระเบีย Saudi Central Bank (SAMA) เปิดเผย การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังซาอุดีอาระเบียในไตรมาสแรกของปี 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 224.60 สูงถึง 9.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในช่วงไตรมาสแรกของปี 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.90 มูลค่าประมาณ 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปี 2022 อยู่ที่ 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การใช้จ่ายของชาวซาอุดีอาระเบียที่เดินทางไปต่างประเทศในไตรมาสที่สี่ของปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละขึ้น 310 มูลค่าสูงถึง 7.16 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งในช่วงไตรมาสแรกปี 2023 เพิ่มขึ้น 58 มูลค่าราว 1.53 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 974 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี2022

ธนาคาร Saudi Central Bank (SAMA) เปิดเผยอีกว่า สินเชื่อผู้บริโภคเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยวในไตรมาสแรกของปี 2023 สูงถึง 222 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.90 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2022 อยู่ที่ 194 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login