หน้าแรกTrade insightข้าว > ราคาข้าวในอินโดนีเซียยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องแม้จะมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

ราคาข้าวในอินโดนีเซียยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องแม้จะมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/963213/963213.pdf&title=963213&cate=455&d=0

Login