หน้าแรกTrade insightข้าว > ราคาข้าวอินโดนีเซียปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

ราคาข้าวอินโดนีเซียปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/824680/824680.pdf&title=824680&cate=455&d=0

Login