หน้าแรกTrade insightข้าว > รัฐมนตรีการค้าอินโดนีเซียขอให้ยุติการนำเข้าข้าวในสิ้นเดือนมกราคม 2566

รัฐมนตรีการค้าอินโดนีเซียขอให้ยุติการนำเข้าข้าวในสิ้นเดือนมกราคม 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/963211/963211.pdf&title=963211&cate=455&d=0

Login