หน้าแรกTrade insightการลงทุนระหว่างประเทศ > รัฐบาลอียิปต์ยังคงอัตราแลกเปลี่ยนเดิม

รัฐบาลอียิปต์ยังคงอัตราแลกเปลี่ยนเดิม

ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอียิปต์และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เริ่มมีความไม่แน่นอนมากขึ้น เนื่องจากการพิจารณาทางเศรษฐกิจครั้งแรกของอียิปต์ถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามคำขอที่ตกลงกันไว้ได้ โดยการเปลี่ยนไปใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวและโครงการแปรรูปกิจการของรัฐไปสู่เอกชน

แถลงการณ์ล่าสุดของประธานาธิบดีอียิปต์ Abdel Fattah El-Sisi เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ทำให้สถานการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้น สืบเนื่องจากความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่กำลังขาดสภาพคล่องของเงินดอลลาร์ โดยอ้างถึงอัตราแลกเปลี่ยนว่าเป็นเรื่องของ “ความมั่นคงของชาติ” และย้ำว่ารัฐบาลไม่สามารถตัดสินใจใช้มาตรการที่จะส่งผลเสียต่อของชาวอียิปต์ โดยการใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมือง แม้ว่านั่นจะหมายถึงการเบี่ยงเบนไปจากความคาดหวังบางประการก็ตาม หากไม่ทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่วิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

อย่างไรก็ตาม IMF มีความพร้อมที่จะดำเนินการหารือกับทางการอียิปต์ต่อไป โดยมั่นใจว่าความร่วมมือของพวกเขาจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง

ข้อสังเกต

ปัจจุบัน IMF มีส่วนร่วมในการหารือเชิงบวกกับรัฐบาลอียิปต์ ซึ่งกำลังดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ โดยอียิปต์มีข้อตกลงล่าสุดกับ International Finance Corporation (IFC) เพื่อเร่งกระบวนการแปรรูปบริษัทของรัฐไปสู่เอกชน

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2565 อียิปต์ได้ลดค่าเงินปอนด์อียิปต์ลงประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งนำไปสู่การไหลออกของนักลงทุนต่างชาติจากตลาดของอียิปต์และการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างรุนแรง

ในเดือนธันวาคม 2565 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้อนุมัติโครงการระยะเวลา 46 เดือนสำหรับอียิปต์ มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ โปรแกรมถูกกำหนดให้มีการทบทวนสองครั้งในแต่ละปีจนถึงกลางเดือนกันยายน 2569 รวมทบทวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง การทบทวนครั้งแรกซึ่งกำหนดการเบิกจ่ายเงินกู้ชุดที่ 2 เดิมกำหนดไว้ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2566 แต่เกิดความล่าช้า เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการปฏิรูปและไม่ปรับไปใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว อียิปต์ได้รับเงินก้อนแรกจำนวน 347 ล้านดอลลาร์จาก IMF ในเดือนธันวาคม 2565 และเงินช่วยเหลืองวดต่อไปจะได้รับในเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2026 ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือรอบที่ 2 และคาดว่ารอการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2566

ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการยังคงทรงตัวที่ประมาณ 30.90 ปอนด์อียิปต์ต่อดอลลาร์เป็นเวลากว่าสามเดือน เงินปอนด์อียิปต์อ่อนค่าลงในตลาดมืด โดยแตะที่ประมาณ 37 ปอนด์อียิปต์ต่อดอลลาร์ ถึง 39 ปอนด์อียิปต์ต่อดอลลาร์

โดยธนาคารดอยซ์แบงก์ (Deutsche Bank) คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะทรงตัวประมาณ 31 ปอนด์อียิปต์ต่อดอลลาร์จนถึงกลางปี โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 37 ปอนด์อียิปต์ต่อดอลลาร์ ในช่วงครึ่งหลังของปี

อียิปต์ได้ดำเนินขั้นตอนสำคัญในทิศทางที่ถูกต้อง แต่จำเป็นต้องประเมินสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจในสามประเด็น ประการแรก รัฐบาลควรออกห่างจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่เหมาะสมที่จะดำเนินการดังกล่าว รัฐบาลอียิปต์ควรผลักดันการเสริมสร้างศักยภาพของภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการจ้างงานที่มากขึ้น ประการที่สอง อียิปต์ควรใช้ความพยายามในการเพิ่มเงินอุดหนุนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเปราะบาง และลดเงินอุดหนุนที่ให้ประโยชน์แก่คนมั่งคั่งเป็นหลัก ประการสุดท้าย สิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเพิ่มทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของอียิปต์

ความคืบหน้าของรัฐบาลอียิปต์ในการปฏิรูปและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพ โดยรัฐบาลอียิปต์ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้นโยบายการคลังที่รัดกุม โดยการลดค่าเงินครั้งก่อนนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อและความยากลำบากที่เพิ่มขึ้นสำหรับประชากรอียิปต์ ส่งผลให้ราคาสินค้าพื้นฐานปรับตัวสูงขึ้น 2-3 เท่าในบางรายการ ซึ่งบ่งชี้ถึงความกังวลของรัฐบาลเกี่ยวกับความไม่สงบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นหากค่าเงินอ่อนค่าลงอีก

——————————————–

https://www.egypttoday.com/Article/3/126314/Egypt%E2%80%99s-economy-and-IMF-agreement-amid-exchange-rate-uncertainty

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login